Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 sẽ có 18 thành viên

Tuấn Minh

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, đầu giờ chiều nay (20/7), Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Theo tờ trình được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày trước Quốc hội, cơ cấu Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV gồm 18 thành viên (bằng khoá XIII). Cụ thể, gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Uỷ viên.

Theo tờ trình, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ giúp Chủ tịch Quốc hội về các lĩnh vực: Dân tộc, đối ngoại, văn hoá, xã hội; Kinh tế, tài chính, khoa học và môi trường; Pháp luật, tư pháp; Quốc phòng và an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày tờ trình trước Quốc hội.

13 uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật; Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp; Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế; Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách; Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh; Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội; Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường; Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại; Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trưởng ban Công tác đại biểu, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội….

Theo chương trình làm việc, đầu giờ sáng ngày mai, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử trước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet