Vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Đồng Nai

Uyên Châu

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có trên 223 người được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Người uy tín tham gia lớp tập huấn

Cụ thể có: Chơ ro 39 người, X’tiêng 05 người, Mạ 08 người, Cơ ho 02 người, Hoa 86 người, Tày 22 người, Nùng 23 người, Thái 02 người, Mường 13 người, Chăm 05 người, Khmer 04 người, Sán Dìu 05 người, Dao 05 người và Kinh 4 người.

Về phạm vi ảnh hưởng của người có uy tín: Cấp tỉnh có 05 người; cấp huyện có 10 người; cấp xã có 36 người; trong ấp, dòng họ có 172 người.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai, trong 9 tháng đầu năm 2017, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò nòng cốt, luôn chung sức, chung lòng cùng các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương các cấp nắm bắt tâm tư của đồng bào dân tộc thiểu số; là cầu nối đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số một cách sinh động.

Trong 9 tháng đầu năm kết quả vận động và phát huy vai trò người có uy tín đạt được những kết quả khả quan.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, người có uy tín đã vận động đồng bào hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng, sửa chữa các tuyến đường, trụ sở ấp, kéo điện chiếu sáng,…

Điển hình là ông Vi Xuân Thứ, người có uy tín ấp 3, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ đã vận động bà con dân tộc thiểu số đóng góp được hơn 2 tỷ đồng cùng với chính quyền xã Sông Ray bê tông hóa đường vào làng dân tộc dài 1,7 km.

Trong thời gian 9 tháng đầu năm 2017, hoạt động của người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình trong đồng bào dân tộc thiểu số, thường xuyên gặp gỡ trao đổi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, để từ đó báo cáo chính quyền địa phương và tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và ở địa phương nói chung.

Vận động bà con đồng bào các dân tộc tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật do cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức. Vận động thanh niên con em là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia nhập ngũ và vận động mạnh thường quân tặng quà đối với thanh niên nhập ngũ.

Có thể nói, hoạt động của đội ngũ người có uy tín trong thời gian qua đã góp phần to lớn đối với sự ổn định và phát triển của vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Họ đã và đang đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng dân tộc để không ngừng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Để tiếp tục phát huy vài trò của Người uy tín, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai cũng đã thực hiện tốt các chính sách dành cho người uy tín như mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với hơn 200 học viên là người uy tín tham dự; đồng thời chủ động rà soát, tổng hợp danh sách người có uy tín năm 2018, tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả công tác vận động và phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn tỉnh năm 2017 báo cáo Ủy ban Dân tộc.

Nói về vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ông Nguyễn Phú Cường-Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai từng nhấn mạnh người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình trong vận động, thuyết phục đồng bào  không nghe theo những tin đồn, luận điệu xuyên tạc, sai trái về các vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền... của các thế lực thù địch, hòng phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng ta, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn cố gắng chăm lo để đời sống bà con ngày càng tốt hơn nữa.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet