VAMC có thể đạt mục tiêu xử lý 30.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay

Ngân Giang

Theo ông Đoàn Văn Thắng, Phó TGĐ VAMC, tình hình thu hồi nợ xấu đang được cải thiện với hơn 11.000 tỷ đồng được thu hồi trong 6 tháng đầu năm 2016.

Con số trên cao hơn nhiều so với trong năm 2014, VAMC đã thu hồi được khoảng 5.000 tỷ đồng, năm 2015 thu hồi được 12.000 tỷ đồng. Dựa trên kết quả của 6 tháng đầu năm 2016 với số nợ thu hồi bằng 1/3 mục tiêu và tốc độ thu hồi nợ xấu thường tăng mạnh trong những tháng cuối năm, ông Thắng cho rằng VAMC có thể vượt chỉ tiêu thu hồi nợ xấu đặt ra cho năm nay là 30.000 tỷ đồng.

Xử lý tài sản đảm bảo là khâu vướng mắc nhất trong quá trình thu hồi nợ xấu. Kể từ khi thành lập năm 2013, VAMC đã mua tổng cộng 251 nghìn tỷ đồng nợ xấu nhưng chỉ thu hồi được khoảng 34 nghìn tỷ đồng trong số này, tương đương khoảng 13,5%. Một trong những vấn đề khó nhất trong xử lý nợ xấu là xử lý tài sản đảm bảo, đặc biệt với tài sản đảm bảo là bất động sản.

Ước tính có trên 70% tài sản đảm bảo cho nợ xấu mà VAMC mua là bất động sản. Theo Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành, khả năng chuyển nhượng bất động sản là tài sản đảm bảo là khá hạn chế. Trong khi đó, việc tịch thu tài sản đảm bảo không được quy định trong Bộ luật dân sự, từ đó gây ra khó khăn khi xử lý nợ xấu không thông qua tòa án. Kể qua nếu thông qua tòa án cũng sẽ mất nhiều thời gian và rất phức tạp. Do vậy các ngân hàng cũng như công ty mua bán nợ xấu như VAMC sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong tương lai có thể trông chờ vào sự phát triển của thị trường mua bán nợ xấu sau khi Nghị định 69/2016/NĐ-CP ban hành.

Ông Đoàn Văn Thắng cũng cho rằng thị trường mua bán nợ xấu còn kém phát triển do các thành viên thị trường gồm VAMC, DATC và 28 công ty quản lý tài sản của các ngân hàng có nguồn lực hạn chế. VAMC đang trông chờ sự phát triển của các thành viên thị trường mua bán nợ sau khi Nghị định 69/2016/NĐ-CP ban hành, theo đó cho phép những đối tượng mua bán nợ xấu mới tham gia thị trường.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet