VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu

Nguyễn Hoài

Từ 5/4/2015, VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường trên cơ sở kế hoạch phát hành trái phiếu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Theo đó, VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường trên cơ sở kế hoạch phát hành trái phiếu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

VAMC được phát hành trái phiếu theo 4 phương thức: đấu thầu phát hành; bảo lãnh phát hành; đại lý phát hành; và bán trực tiếp.

Trái phiếu của VAMC do tổ chức tín dụng nắm giữ được sử dụng để tham gia nghiệp vụ thị trường mở và tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể việc phát hành trái phiếu của VAMC.

Thay vì được mua theo giá trị sổ sách, tới đây VAMC sẽ mua nợ xấu từ các ngân hàng theo giá thị trường

Với tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu mà VAMC đã mua, trường hợp không có thỏa thuận của các bên về xử lý tài sản bảo đảm, việc xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện thông qua các phương thức bán đấu giá: bán đấu giá qua tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp; hoặc trực tiếp VAMC tổ chức bán đấu giá.

Nếu sau 1 lần bán đấu giá tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu theo quy định nêu trên không thành thì VAMC được tiếp tục bán tài sản đó thông qua phương thức bán đấu giá hoặc bán tài sản đó trên cơ sở thỏa thuận trực tiếp với bên mua, đồng thời thông báo cho bên bảo đảm biết.

Như vậy, sau một thời gian dài chờ đợi “nới” cơ chế, VAMC đã có thêm “gậy” trong tay để mua các khoản nợ xấu từ các tổ chức tín dụng. Thay vì mua theo giá trị sổ sách như trước đây, các khoản nợ xấu của các ngân hàng sẽ được mua theo giá thị trường, sát thực tế hơn. Tính đến hết năm 2014, VAMC đã mua được 137.000 tỷ đồng nợ gốc với giá trị trái phiếu 108.000 tỷ đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet