Văn phòng Chủ tịch nước chính thức có Trang thông tin điện tử

PV

Sau 2 năm chạy thử, Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước chính thức đi vào hoạt động đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2015).
Giao diện Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước 

Sáng 21/6, Lễ khai trương trang thông tin điện tử được tổ chức trang trọng tại Phủ Chủ tịch.

Trang thông tin điện tử đi vào hoạt động đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2015) tại địa chỉ vpctn.gov.vn.

Đây là trang thông tin tích hợp tin tức về hoạt động chỉ đạo điều hành, đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước. Những nội dung của trang thông tin sẽ giúp nhân dân trong nước tìm hiểu hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet