Văn phòng Trung ương Đảng: Quán triệt NQ Đại hội Đảng XII

PV

Việc tổ chức Hội nghị đã có sự đổi mới nội dung và phương thức, phù hợp với từng cấp, từng đối tượng, đã lồng ghép quán triệt nội dung NQ Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ và NQ Đại hội Đảng bộ Văn phòng TƯ Đảng.

Ngày 30/5/2016, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đã được tổ chức hình thức trực tuyến với 1.300 đảng viên của 27 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng ở ba khu vực Bắc, Trung, Nam.
Đồng chí Hoàng Công Hoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng  khẳng định, việc tổ chức hội nghị đã có sự đổi mới nội dung và phương thức, phù hợp với từng cấp, từng đối tượng, đã lồng ghép quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, gắn với Chương trình thực hiện các Nghị quyết. Các chi bộ ở ở xa sẽ được học tập, quán triệt các nghị quyết thông qua băng ghi hình do các đảng bộ cơ sở chủ động tổ chức.
Các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Trung ương cần tiếp tục vận dụng sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các Nghị quyết để xây dựng chương trình hoặc bổ sung vào Chương trình thực hiện các Nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình, đặc điểm của từng đơn vị. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ và hằng năm hoặc xây dựng Chương trình thực hiện ở cấp mình.
Đồng chí Hoàng Công Hoàn, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị các đồng chí bí thư cấp ủy trực thuộc Đảng bộ, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể của cơ quan xây dựng Kế hoạch cá nhân để thực hiện các nghị quyết gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; Thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi tổ chức đảng trực thuộc cần xây dựng chương trình hành động đi thẳng vào những vấn đề cụ thể, ngắn gọn, thiết thực. Mỗi đảng viên khi viết thu hoạch cần nêu rõ những giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng gắn với chức trách, nhiệm vụ công việc của bản thân với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả.
Hội nghị lần này, các đại biểu được nghe các báo cáo viên Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XII của Đảng; Nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng và thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet