Vẻ đẹp của “Việt Nam Đất nước, con người – Nhìn từ biển, đảo” tại Cộng hòa Séc

Đăng Minh

Triển lãm ảnh và tư liệu “Việt Nam Đất nước, con người – Nhìn từ biển, đảo” vừa được khai mạc tại Thủ đô Praha, Cộng hòa Séc và sẽ kéo dài từ ngày 12/7 đến ngày 14/7.

Đây là một trong những hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược biển Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Hà Cần)

Không gian biển Việt Nam không chỉ là môi trường sống mà còn là mạch nguồn giao lưu chính trị, kinh tế, văn hóa với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới trong nhiều thế kỷ qua.

Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/02/2007 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, nêu rõ mục tiêu tổng quát đến năm 2020, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với quan điểm: Tài nguyên và môi trường biển có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng, gắn liền với chủ quyền quốc gia, đặc quyền kinh tế và an ninh quốc phòng trên biển.

Một trong những nội dung của Chiến lược về biển là quảng bá vẻ đẹp biển đảo Việt Nam, cuộc sống của người dân Việt Nam bám đảo, bám biển trên những vùng biển từ xưa đã được xác lập chủ quyền. Qua đó, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo tới người Việt Nam ở nước ngoài luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Chủ quyền biển, đảo Việt Nam được khẳng định trong nhiều tư liệu lịch sử.

Để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo, ngày 12/7, tại quảng trường Cộng Hòa, Thủ đô Praha (CH Séc), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc, Quận 1 Praha tổ chức triển lãm ảnh và tư liệu “Việt Nam Đất nước, con người – Nhìn từ biển, đảo”.

Triển lãm sẽ giới thiệu và quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và biển, đảo Việt Nam nói riêng; góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Đây là triển lãm về biển, đảo đầu tiên được Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức tại Cộng hòa Séc và tại nước ngoài.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet