Vi phạm bản quyền tác giả, tác phẩm có thể bị phạt tới 500 triệu đồng

Kiên Trung

500 triệu đồng đối với  tổ  chức, 250 triệu đồng đối với cá nhân là mức phạt tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan vừa được Chính phủ ban hành.

Theo quy định của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ, kể từ ngày 15/12/2013 tổ chức có vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan sẽ bị phạt tới 500 triệu đồng; cá nhân vi phạm sẽ  phải chịu mức  phạt tới  250 triệu đồng.

Những hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan phải chịu mức phạt lên tới cả trăm triệu đồng như: Hành vi nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu tác  phẩm theo quy định bị phạt từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng; hành vi phát sóng, tái phát sóng  chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền của tổ chức  phát sóng bị phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Vi phạm bản quyền tác giả, tác phẩm có thể bị phạt tới 500 triệu đồng - ảnh 1
Kể từ ngày 15/12/2013, tổ chức có hành vi vi phạm về bản quyền có thể bị phạt tới 500 triệu đồng (Ảnh minh họa)

Ngoại trừ hành vi không thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động đại diện tập thể về quyền tác giả, quyền liên quan có mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.00.000 đồng; các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực này như: vi phạm quy định về đăng ký; vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức tư vấn, dịch vụ; xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên tác phẩm; xâm phạm quyền sao chép tác phẩm; xâm phạm quyền sao chép cuộc biểu diễn; … tùy theo mức độ sẽ  bị xử phạt từ 1 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền, người có hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan còn buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng do hành vi vi phạm của mình gây ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet