Vi phạm của DN truyền hình trả tiền có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Bình Minh

Triển khai cung cấp dịch vụ truyền hình chưa đúng giấy phép, cung cấp thiếu kênh thiết yếu quốc gia theo quy định, chạy thử dịch vụ truyền hình di động mà chưa được cấp phép... là những lỗi vi phạm chủ yếu của các doanh nghiệp truyền hình trả tiền.

Một số lỗi vi phạm của doanh nghiệp truyền hình trả tiền và các mức xử phạt vi phạm hành chính đối với những lỗi vi phạm đó vừa được ông Vũ Minh Phương, Trưởng Phòng Thanh tra – Pháp chế, Cục Phát thanh - Truyền hình & Thông tin điện tử (Bộ TT&TT), chỉ rõ tại Hội thảo Phổ biến nội dung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, và các Thông tư hướng dẫn Nghị định 06 diễn ra chiều 15/12/2016 ở Hà Nội.

Vi phạm của DN truyền hình trả tiền có thể bị phạt tới 100 triệu đồng - ảnh 1
Ông Vũ Minh Phương, Trưởng Phòng Thanh tra – Pháp chế, Cục Phát thanh - Truyền hình & Thông tin điện tử, nêu rõ những lỗi vi phạm trong thực tế của doanh nghiệp truyền hình trả tiền, và các mức xử phạt vi phạm hành chính đối với những vi phạm đó.

Cụ thể, vẫn có doanh nghiệp triển khai cung cấp dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số, tương tự chưa thực hiện đúng theo giấy phép. Những trường hợp này sẽ bị áp dụng xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản (bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng).

Nhiều doanh nghiệp để xảy ra vi phạm về việc không thực hiện đăng ký tên đơn vị cung cấp phim trên dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu. Trường hợp này sẽ bị áp dụng xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 159 nêu trên (phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng).

Lại có những doanh nghiệp cung cấp danh mục chương trình phim không đúng theo giấy chứng nhận do cơ quan quản lý nhà nước cấp trên dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu. Trường hợp này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 16 Nghị định số 159 (phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng).

Cũng có không ít doanh nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ đã cung cấp thiếu một số kênh thiết yếu quốc gia theo quy định. Những trường hợp này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không cung cấp kênh chương trình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu, quy định tại điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số 159 (phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng).

Ngoài ra, vừa qua, Cục Phát thanh – Truyền hình & Thông tin điện tử phát hiện một vài doanh nghiệp có đưa vào vận hành, chạy thử và cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền di động mà chưa được sự chấp thuận, cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước. Trường hợp này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền không có giấy phép, được quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 159 (phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet