Vì sao Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vẫn thiếu 2 nhân sự?

Nguyễn Duyên

Sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, vẫn còn những thắc mắc xoay quanh vấn đề về bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong Đại hội vừa qua vẫn thiếu 2 nhân sự. Lí do của việc bầu cử khuyết 2 nhân sự tại Đại hội là gì?

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, các Phó bí thư, UBKT, chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội khóa XVI. Theo kết quả bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tương ứng là 74 và 18 đồng chí. Như vậy số lượng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Ban thường vụ vẫn còn thiếu 2 nhân sự.

Căn cứ vào chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, quy định về tiêu chuẩn, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, căn cứ yêu cầu công tác và thực tiễn hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban thường vụ Thành ủy khóa XVI cần có số lượng thích hợp để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn, lĩnh vực công tác và tăng cường Thành ủy viên ở những địa bàn,  lĩnh vực quan trọng.

Các Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết số lượng ủy viên Ban Chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội

Theo đó, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI là 76 đồng chí; số lượng ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI là 18 đồng chí (Bao gồm 01 cấp ủy viên tăng thêm do Trung ương luân chuyển về).

Tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã biểu quyết số lượng ủy viên Ban Chấp hành khóa Đảng bộ khóa XVI là 76 đồng chí. Tại đại hội đã tiến hành bầu 74 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy 16 đồng chí.

Như vậy, còn 02 đồng chí trong Ban chấp hành cũng như trong Ban Thường vụ Thành Ủy sẽ được bổ sung sau (01 đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội do Bộ Chính trị khóa XII phân công và 01 đồng chí thay thế đồng chí Giám đốc Công an Thành phố đã được Bộ Chính trị giới thiệu làm Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND Thành phố).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa mới

Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI gồm 74 đồng chí, là những đại biểu ưu tú về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo thống kê của Thành ủy Hà Nội, trong Ban chấp hành khóa mới, có 49 đồng chí tái cử, bằng 66,2%; Số lượng cấp ủy tham gia lần đầu là 25 đồng chí, bằng 33,8%; số lượng cấp ủy là nữ  là 09 đồng chí, bằng 12,2%;  Độ tuổi bình quân là 50,93 tuổi, giảm 0,89 tuổi so với khóa XV; Trình độ chuyên môn: 17 đồng chí có trình độ Tiến sĩ (23%); 46 đồng chí có trình độ Thạc sĩ (62,2%); 11 đồng chí có trình độ Đại học (14,9%).

Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội có 09 đồng chí tái cử, bằng 55,4%, 7 đồng chí tham gia lần đầu, bằng 43,8%; Nữ gồm 04 đồng chí, bằng 25%.

Hôi nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội cũng đã tiến hành bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI. Tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy ngày 01/11/2015 đã biểu quyết, nhất trí 100%, phân công đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVI. Đại hội cũng tiến hành bầu Ủy Ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVI gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu thay mặt đảng viên toàn Đảng bộ Thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng  gồm 61 đồng chí.

Kết quả bầu cử đã góp phần làm nên thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm  kỳ 2015-2020. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội tạo niềm vui và khí thế phấn khởi, tự hào tin tưởng cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet