Vì sao Giáo sư Nguyễn Viết Tiến kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện Việt Đức?

Ph. Thúy

Từ ngày 11/8, Giáo sư Trịnh Hồng Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức bất ngờ gửi tâm thư tới Bộ trưởng Bộ Y tế và các thứ trưởng về nỗi lòng của ông khi bị điều chuyển sang làm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến
Trong thư, ngoài việc chia sẻ quyết định “tôi không đi”, GS Sơn còn nêu lên kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm chức danh Giám đốc Bệnh viện Việt Đức.

PGS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức có quyết định nghỉ hưu (từ ngày 1/5/2015). Bệnh viện, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 2 Phó giám đốc Bệnh viện là Trần Bình Giang và Trịnh Hồng Sơn. 

“Kết quả kiểm phiếu, tôi được 5/9 phiếu đồng ý, ông Giang được 4/9 phiếu đồng ý đề nghị bổ nhiệm chức danh Giám đốc, nhưng từ đó đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa quyết định bổ nhiệm chính thức chức danh Giám đốc Bệnh viện, sau khi PGS TS Nguyễn Tiến Quyết nghỉ hưu”.

Trao đổi với chúng tôi, Giáo sư Nguyễn Viết Tiến, thứ trưởng Bộ Y tế cho biết theo quy trình các chức danh giám đốc sẽ được lấy phiếu tín nhiệm trong cán bộ chủ chốt, Đảng ủy bệnh viện, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức bệnh viện. 

Giáo sư Nguyễn Viết Tiến thông tin về kết quả bỏ phiếu của GS Sơn và PGS Trần Bình Giang mà GS Sơn nêu ra trong tâm thư chỉ là 1 trong 3 vòng bỏ phiếu tín nhiệm. Qua ba lần bỏ phiếu không có ai hơn ai cả.

Có lần bỏ phiếu GS Giang cao hơn Giáo sư Sơn nhưng cũng có lần bỏ phiếu tín nhiệm giáo sư Sơn cao hơn. Chính vì thế, Bộ Y tế đánh giá rất cao cả hai người. 

Tuy nhiêu, kết quả các lần bỏ phiếu cả hai vị phó giám đốc này đều không đạt được kết quả quá bán nên lúc đó Bộ Y tế đành giao cho Giáo sư Nguyễn Viết Tiên kiêm nhiệm giám đốc Bệnh viện Việt Đức.

Đứng ở góc độ của nhà khoa học, Giáo sư Tiến cho biết “tôi rất chia sẻ với giáo sư Sơn vì nhà khoa học họ chỉ muốn tập trung vào làm chuyên môn khoa học”.

Trước đó, Bệnh viện E Hà Nội cũng rơi vào trường hợp như BV Việt Đức và Giáo sư Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế cũng phải kiêm nhiệm thêm chức danh Giám đốc của Bệnh viện đến khi có quyết định bổ nhiệm giám đốc mới.

Cũng trong sáng 15/8, Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Hường – Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức thay mặt Đảng ủy của Bệnh viện cũng có ý kiến về bức tâm thư của GS Trịnh Hồng Sơn.

Bà Hường cho biết GS Sơn là người được đánh giá rất cao về chuyên môn. Trước ý ngỏ muốn điều chuyển GS Sơn về làm Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, Giáo sư Sơn từ chối và muốn ở lại Bệnh viện Việt Đức thực hiện công tác chuyên môn của mình, bà Hường cho biết Đảng ủy Ban giám đốc và toàn thể cán bộ viên chức của bệnh viện tôn trọng nguyện vọng, ý kiến cá nhân của GS Sơn. Bệnh viện luôn ủng hộ GS Sơn trong công việc.

Hiện nay, quy trình bổ nhiệm giám đốc của Bệnh viện Việt Đức, bà Hương cho biết đã qua hai vòng bỏ phiếu tín nhiệm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet