Vì sao PV Gas gây thất vọng về kết quả kinh doanh?

Hiền Anh

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) công bố doanh thu 9 tháng đầu năm 2016 đạt 43,5 nghìn tỷ đồng, giảm 7,4% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 4.162 tỷ đồng, giảm 46,2% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, PV Gas đã hoàn thành 79% kế hoạch doanh thu và 58,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng. Riêng trong quý 3, doanh thu đạt 13.787 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 986 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ.

Theo PV Gas, kết quả kinh doanh quý 3 kém khả quan là do hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn ngừng hoạt động để bảo dưỡng định kỳ. Cụ thể, từ ngày 05/09 đến 19/09, hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn vận chuyển khí từ bể khí Nam Côn Sơn (gồm các mỏ khí: Lan Tây, Rồng Đôi, Chim Sáo và Hải Thạch - Mộc Tinh) đến các nhà máy nhiệt điện và hộ sản xuất công nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã được bảo dưỡng định kỳ. Quá trình bảo dưỡng làm giảm khoảng 150 triệu m3 khí vận chuyển. Do vậy, sản lượng khí tự nhiên của PV Gas trong quý 3 là khoảng 2,49 triệu m3, thấp hơn khoảng 1,2% so với quý 3/2015.

Tuy nhiên trong 9 tháng đầu năm 2016, PV Gas đã tiêu thụ được khoảng 8,05 triệu m3 khí tự nhiên, tăng khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm, giá bán bình quân khí tự nhiên là 4 USD/MMBTU, giảm 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá bán sản lượng bao tiêu bán cho các nhà máy điện xấp xỉ với 9 tháng đầu năm 2015, trong khi giá bán sản lượng trên bao tiêu là khoảng 3,75USD/MMBTU, giảm 20,6% so với cùng kỳ 2015.

Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp của PV Gas đạt 6.812 tỷ đồng, giảm 40,4% so với cùng kỳ. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 15,64% (cùng kỳ năm ngoái là 24,3%).Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm chủ yếu do tỷ suất lợi nhuận gộp mảng khí tự nhiên giảm (khí tự nhiên đóng góp khoảng 60% doanh thu và lợi nhuận gộp của GAS).

Trong 9 tháng đầu năm, chi phí bánh hàng và quản lý của Tổng công ty là 2.196 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ; tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý trên doanh thu tăng lên 5,04%, từ 4,19% cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân là PV Gas đã chi 366 tỷ đồng để bảo dưỡng định kỳ hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của PV Gas đang được giao dịch ở mức giá 68 nghìn đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa ngày 25/10), giảm 3,54% kể từ đầu tháng 10/2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet