VIB bất ngờ hủy kế hoạch tăng vốn điều lệ, mua thêm cổ phiếu quỹ

Ngân Giang

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) mới đây ra thông báo hoãn kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2017, thay vào đó nhà băng này sẽ sẽ mua 10,1% cổ phiếu quỹ.

Ban đầu, VIB có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 40% từ 5.644 tỷ đồng lên 7.902,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, VIB đã bất ngờ quyết định trình cổ đông thông qua hủy phương án tăng vốn điều lệ và phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ.

Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc VIB cho biết Ngân hàng hiện có kế hoạch tăng vốn cấp 1 trong năm 2018 thông qua giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2017. Điều này có nghĩa các cổ đông sẽ không nhận được cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

VIB vẫn giữ kế hoạch tăng vốn cấp 2 bằng cách phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu thứ cấp với kỳ hạn lên tới 10 năm trong năm 2017. VIB có thể thực hiện kế hoạch này do tỷ lệ vốn cấp 2/vốn cấp 1 hiện tại thấp hơn 10%, thấp hơn nhiều so với mức trần 100% theo quy định.

Ông Hàn Ngọc Vũ cũng xác nhận số cổ phiếu VIB mua lại sẽ không phải từ Commonwealth Bank of Australia (CBA) do hai ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác trong ít nhất 3 năm nữa. Trên thực tế CBA đã bán hệ thống các chi nhánh tại Việt Nam cho VIB và gia tăng giá trị mối quan hệ hợp tác giữa hai ngân hàng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet