Với tính khéo léo của họ nhà mèo, con báo đốm leo cây thuần thục để săn khỉ.
Một hình ảnh tuyệt đẹp về loài báo đốm

Mời các bạn xem video clip báo đốm leo cây để săn khỉ:

 

N.K (sưu tầm)