Video: Ếch mẹ đào rãnh nước cứu đàn con

Trong đoạn phim này, ếch mẹ cố gắng đào rãnh nước cứu đàn con khi trời hạn hán.

 

Video ếch mẹ đào rãnh nước cứu đàn con từ nguồn Youtube:

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet