Trong đoạn phim này, ếch mẹ cố gắng đào rãnh nước cứu đàn con khi trời hạn hán.

 

Video ếch mẹ đào rãnh nước cứu đàn con từ nguồn Youtube: