Camera theo dõi đã ghi lại cảnh người giúp việc bạo hành cháu bé 8 tháng tuổi ở Bình Thuận. Bà này đã nắm cẳng chân bé Q xốc ngược đầu xuống và lắc khá mạnh...
Hình ảnh cắt từ video

Video: Người giúp việc bạo hành cháu bé 8 tháng tuổi ở Phan Thiết, Bình Thuận


Nguồn: Báo Bình Thuận