Video tập luyện triển khai tên lửa phòng không S125 tại Trung đoàn 238

Luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc bầu trời vùng đông bắc Tổ quốc, các chiến sỹ Trung đoàn tên lửa 238 hàng ngày tập luyện lắp ráp bảo dưỡng khí tài, triển khai đánh địch xâm nhập đường không.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet