Video: Trăn Anacoda đẻ con

Là một trong 30 % loài rắn đẻ con, trăn Anacoda mẹ sẽ nuôi con non thông qua nhau thai và túi noãn. Noãn thai sẽ được bao bọc cẩn thận cho tới khi Anaconda mẹ sẵn sàng sinh nở.

Mỗi lứa trăn Anaconda có thể đẻ được khoảng 15 - 40 con.

Theo Youtube

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet