Những con chim cốc được huấn luyện trong nhiều năm. Chúng có thể bơi xuống nước, bắt cá mang về tận giỏ cho ngư dân.

Clip đánh bắt cá độc đáo bằng chim cốc ở Trung Quốc của BBC