Video Nga chuẩn bị cho diễu binh Ngày chiến thắng Phát xít 9/5

Video Nga chuẩn bị cho diễu binh Ngày chiến thắng Phát xít 9/5

Bộ Quốc phòng Nga đã cho công bố đoạn video ghi hình ảnh công tác chuẩn bị của các tổ lái kỹ thuật quân sự và các dòng xe tham gia vào cuộc diễu binh mừng Ngày Chiến thắng Phát xít 9/5.
Video khác
Xem thêm trên infonet