Viet Capital Bank tăng cường chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

PV

Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của Viet Capital Bank.

Theo Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC), Việt Nam là quốc gia dễ bị dễ bị lợi dụng để thực hiện hoạt động rửa tiền bậc nhất do nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt, cùng với hoạt động thương mại và đầu tư ngày càng gia tăng.

Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong suốt 20 năm qua. Trước tình hình đó, hệ thống pháp lý Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể góp phần minh bạch hóa nền tài chính quốc gia, đồng thời, cũng có những quy định cụ thể dành cho các tổ chức tài chính nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Hiện nay, Viet Capital Bank đã quyết định lựa chọn giải pháp công nghệ hiện đại nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố của tội phạm. Hằng năm, Viet Capital Bank sẽ đồng bộ hóa và nâng cấp theo hướng đáp ứng đúng quy định của pháp luật, lọc danh sách khách hàng theo dõi, lọc tất cả các giao dịch đến và đi, nhận biết khách hàng và giám sát giao dịch, báo cáo, lưu trữ thông tin…

Để lộ trình giải pháp phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố phù hợp với thông lệ quốc tế, Viet Capital Bank đã thực hiện đầy đủ, triệt để tất cả ba giai đoạn, gồm: Xây dựng mô hình khung, thiết kế và phát triển và triển khai và đào tạo.

Theo đại diện của Viet Capital Bank, đây là sự nỗ lực rất lớn góp phần cùng các cơ quan chức năng nâng cao năng lực phòng, chống rửa tiền nói riêng và góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Theo đó, Viet Capital Bank tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet