Việt Nam cấp Thị thực Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia

H.Thanh

Từ ngày 1/3/2017, Việt Nam - Australia sẽ bắt đầu thực hiện chương trình hợp tác trao đổi mang tên " Thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ".

Chương trình hợp tác này cho phép các công dân trẻ tuổi Việt Nam, với độ tuổi từ 18 đến 30, đến Australia trong thời hạn một năm để làm việc ngắn hạn và học tập. Chương trình này cũng cho phép các công dân trẻ tuổi Australia đến Việt Nam làm việc và du lịch.

Ảnh minh họa

Hàng năm sẽ có 200 ứng viên Việt Nam đủ tiêu chuẩn được cấp thị thực đến Australia và tương tự – 200 công dân Australia đủ tiêu chuẩn sẽ có thể nhập cảnh Việt Nam.

Chương trình thị Thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ cho phép các thành viên tham gia vào các hoạt động trao đổi văn hóa và du lịch; lưu trú với thời hạn 12 tháng tại Australia kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên; làm việc trong thời gian lưu trú 12 tháng, nhưng không quá sáu tháng với mỗi một chủ sử dụng lao động; và học tập không quá bốn tháng.

Chương trình Thị thực Lao động kết hợp kỳ nghỉ được bắt đầu từ ngày hôm nay và sẽ được mở lại vào 1.7 hàng năm.

Để có thêm thông tin về chương trình, có thể tham khảo trang web của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (DOLAB), Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội Việt Nam (http://laodongkynghi.dolab.gov.vn), Hoặc trang web của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam (www.vietnam.embassy.gov.au/hnoi/Visas_and_Migration.html, của Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới Australia (www.border.gov.au/Trav/Visa-1/462- ).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet