Việt Nam đã đóng góp những gì cho APEC?

Nguyễn Nam

Việc gia nhập APEC năm 1998 là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ và hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta.
Biểu trưng APEC 2017

Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, APEC tiếp tục là một trong những cơ chế hợp tác quan trọng hàng đầu, là nơi hội tụ 13 trong số 25 đối tác chiến lược và toàn diện, 17 trong số 20 thành viên của APEC là đối tác FTA của nước ta.

Trong 19 năm tham gia Diễn đàn (từ tháng 11/1998), Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào hợp tác APEC. Nổi bật là việc đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà Năm APEC 2006 với Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 và thông qua Chương trình Hành động Hà Nội về thực hiện Mục tiêu Bô-go, các biện pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác APEC, và đề ra triển vọng dài hạn về hướng tới hình thành FTAAP. Năm 2014, Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 6 về phát triển nguồn nhân lực tại Hà Nội.

Việt Nam đã chủ động đề xuất và tham gia nhiều sáng kiến mới, chủ trì đề xuất và triển khai trên 100 dự án trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, hợp tác kinh tế - kỹ thuật, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đối phó tình trạng khẩn cấp, y tế, an ninh lương thực, chống khủng bố… Việt Nam cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các cơ chế hợp tác của APEC.

Tới năm 2016 Việt Nam tiếp tục tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động và quan tâm chung của APEC, đặc biệt đã tham gia xây dựng những định hướng hợp tác dài hạn, thể hiện sự “chủ động và tích cực đóng góp, xây dựng, định hình các thể chế đa phương” theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XII.

Cũng trong thời gian nay, nước ta đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch, đồng Chủ tịch và Phó Chủ tịch một số Ủy ban và Nhóm công tác quan trọng trong APEC, đã tổ chức thành công cuộc họp của Nhóm công tác về doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hội thảo chuyên ngành về chuỗi cung ứng, năng lượng, an ninh lương thực…

Ngoài ra Việt Nam còn chủ trì/ đồng chủ trì các dự án về phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, ứng phó thảm họa thiên tai, đô thị hóa tự cường, du lịch bền vững, kết nối chuỗi cung ứng,… Thông qua các hoạt động APEC, quan hệ của ta với với chủ nhà Pê-ru và các đối tác quan trọng trong APEC, trong đó có các thành viên ASEAN, ngày càng đi vào chiều sâu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet