Việt Nam đã hoàn thành chương trình chuyển đổi nhiên liệu hạt nhân

PV

Việt Nam đã hoàn thành chương trình chuyển đổi nhiên liệu hạt nhân có độ giàu cao (HEU) sang loại nhiên liệu hạt nhân có độ giàu thấp (LEU) để sử dụng trong lò nghiên cứu phản ứng hạt nhân ở Đà Lạt

Tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ ba, năm 2014 tại Hà Lan, Việt Nam đã thông báo với quốc tế những bước tiến mới trong đảm bảo an ninh hạt nhân ở Việt Nam. 

Việt Nam đang tiến hành hoàn tất thủ tục cần thiết để gia nhập Công ước bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân vốn có hiệu lực từ năm 1987. Đây là công ước quốc tế đã được 145 quốc gia tham gia và nhiều quốc gia đã phê chuẩn phần sửa đổi. 

Việc tham gia công ước để khẳng định sự cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc chống buôn lậu vật liệu hạt nhân, chống để vật liệu hạt nhân lọt vào tay các phần tử khủng bố, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ vật liệu hạt nhân trên phạm vi lãnh thổ các quốc gia thành viên.

Việt Nam đã hoàn thành chương trình chuyển đổi nhiên liệu hạt nhân có độ giàu cao (HEU) sang loại nhiên liệu hạt nhân có độ giàu thấp (LEU) để sử dụng trong lò nghiên cứu phản ứng hạt nhân ở Đà Lạt. 

Việt Nam cũng đã ký hiệp định với Liên bang Nga về việc vận chuyển trả lại Nga các thanh nhiên liệu hạt nhân có độ giàu cao đã qua sử dụng của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, đồng thời tái khởi động thành công lò nghiên cứu Đà Lạt với các thanh nhiên liệu có độ giàu thấp (LEU) hoàn toàn do các nhà khoa học VN thực hiện. 

Đây được coi là bước tiến quan trọng, vì nhiều nước trên thế giới, nhất là các quốc gia thuộc khối Đông Âu trước đây cũng thực hiện vấn đề này, nhưng chưa hoàn thành.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet