Việt Nam đóng góp tích cực cho hoạt động phòng, chống rửa tiền

Ngọc Tuân

Báo cáo thường niên năm 2015 của nhóm châu Á – Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền đánh giá, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực cho APG trong hoạt động phòng, chống rửa tiền kể từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức này vào tháng 5/2007.

Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (gọi tắt là APG) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2015. Trong đó, APG công bố báo cáo tài chính (đã kiểm toán) niên độ 2014-2015. Là một trong số 41 quốc gia thành viên, Việt Nam cũng đã có những đóng góp tích cực cho APG kể từ khi gia nhập tổ chức này từ tháng 5/2007.

Năm 2015, Việt Nam đã đóng góp 11.909 USD cho hoạt động phòng, chống rửa tiền của nhóm APG

Theo báo cáo thường niên của APG, về những đóng góp bằng tiền mặt của các quốc gia thành viên trong việc duy trì hoạt động của APG, năm 2014 Việt Nam đã đóng góp 11.243 USD và năm 2015 mức đóng góp của Việt Nam là 11.909 USD.

Tổng số tiền đóng góp của 40/41 thành viên trong năm 2014 là 2.037.269 USD, mức đóng góp cho năm 2015 (tính đến 30/06/2015) là 2.131.205 USD.

Ngoài đóng góp của các chính phủ thuộc các quốc gia thành viên, APG còn được các tổ chức, các dự án của các quốc gia thành viên đóng góp. Nhờ vậy mà số quỹ của APG trong năm tài khóa 2014-2015 (kết thúc vào 30/06/2015) là 3.347.048 USD.

APG được thành lập vào năm 1997 tại Bangkok, Thái Lan với vai trò như một tổ chức hỗ trợ đắc lực cho  Lực lượng Đặc nhiệm tài chính về Phòng, chống rửa tiền (FATF) tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Nhiệm vụ của APG là vận động các quốc gia thành viên đạt được cam kết khu vực rộng để thực hiện chính sách chống rửa tiền, đồng thời đưa ra các sáng kiến và biện pháp an toàn để thiết lập một cơ quan chống rửa tiền mang tính dài lâu.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet