Việt Nam – Hoa Kỳ hợp tác phát triển phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia

Bạch Dương

Bên lề SOM3, Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế và dịch vụ con người Hoa Kỳ đã ký bản ghi nhớ về hợp tác phát triển phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia.

Theo đó, nhận thức rõ rệt về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc phát hiện, ngăn ngừa bệnh tật, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký bản ghi nhớ nhằm thiết lập một khuôn khổ chung về hợp tác trong lĩnh vực phát triển năng lực phòng xét nghiệm với mục đích hợp tác phát triển một phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia cho hệ thống y tế công cộng của Việt Nam.

Sự hợp tác này có thể bao gồm thiết lập các dự án hợp tác trong xét nghiệm y học; chia sẻ thông tin khoa học và các thực hành tốt nhất về các tiến bộ kỹ thuật phòng xét nghiệm, bao gồm nghiên cứu và giám sát…

Bản ghi nhớ cũng nêu rõ, các bên dự định hợp tác để xây dựng một bản kế hoạch dài hạn và bản ghi nhớ này có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet