Việt Nam ký kết Khung chương trình hành động về năng lượng hạt nhân

PV

Ngày 2/11, tại Viên (Áo), Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cùng Phó tổng giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã cùng ký kết Khung chương trình hành động quốc gia về năng lượng hạt nhân giai đoạn 2016-2021.

Việc ký kết Khung chương trình hành động quốc gia về năng lượng hạt nhân với IAEA là cơ sở để đưa ra những kế hoạch hợp tác trung hạn về mặt kỹ thuật giữa 2 bên.

Đây là cơ sở để đưa ra những kế hoạch hợp tác trung hạn về mặt kỹ thuật giữa một quốc gia thành viên (mà cụ thể là Việt Nam) với IAEA. Khung chương trình cũng định ra những khu vực ưu tiên được nhận chuyển giao công nghệ hạt nhân và các nguồn lực hợp tác kỹ thuật, nhằm hỗ trợ những mục tiêu phát triển của Việt Nam.

6 lĩnh vực ưu tiên được Khung chương trình hành động quốc gia giai đoạn 2016-2021 của Việt Nam định ra gồm có: cơ sở hạ tầng cho các nhà máy điện hạt nhân, sức khỏe cộng đồng, thực phẩm và nông nghiệp, an toàn bức xạ, quản lý chất thải phóng xạ, ứng dụng công nghệ phóng xạ, đồng vị phóng xạ trong công nghiệp, môi trường, nguồn nước, quản lý và bảo vệ môi trường.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet