Việt Nam tham gia dự án "Tăng cường thực hiện Chiến lược bền vững biển Đông Á"

Hải Luân

Đây là một dự án do Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc UNDP tài trợ.

Mới đây,  Thủ tướng Chính phủ đồng ý Việt Nam tham gia Dự  án khu vực “Tăng cường thực hiện Chiến lược bền vững biển Đông Á giai đoạn 2” do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ từ nguồn của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet