Việt Nam tiếp tục tăng hạng về cạnh tranh du lịch

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Theo chỉ số Năng lực Cạnh tranh ngành Lữ hành và Du lịch (TTCI) 2015, Việt Nam tiếp tục tăng 5 bậc so với năm 2013, ở vị trí 75 trên tổng số 141 quốc gia trong bảng xếp hạng.

Chỉ số TTCI được công bố bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Theo đó, Việt Nam đứng ở vị trí 75/141 với số điểm 3,6 theo thang điểm từ 1 đến 7.

Ảnh: Internet

TTCI dựa trên 4 yếu tố chính: môi trường, chính sách, cơ sở hạ tầng, các nguồn tự nhiên và văn hóa cho ngành du lịch.

Trong đó, về môi trường du lịch (an ninh, y tế, vệ sinh…), Việt Nam được 4,6 điểm; về chính sách được 3,7 điểm; về cơ sở hạ tầng được 2,9 điểm; về các nguồn tự nhiên và văn hóa được 3,2 điểm. Tất cả đều được đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 7. Cơ sở hạ tầng du lịch bị đánh giá thấp nhấp trong 4 tiêu chí.

Xét chi tiết hơn trong các chỉ số phụ, ngành du lịch Việt Nam có lợi thế nhất ở giá cả cạnh tranh khi đứng ở vị trí thứ 22/141 quốc gia. Chỉ số bị đánh giá thấp nhất là về phát triển bền vững khi hoạt động du lịch, ở tận vị trí 132/141 quốc gia.

Mặc dù không có nhiều đột phá, nhưng trong nhiều năm qua, Việt Nam vẫn đang tiếp tục tăng hạng trong bảng đánh giá TTCI. Năm 2011 và năm 2013, Việt Nam đứng ở vị trí 80, trong khi đó năm 2009, Việt Nam đứng ở vị trí 89 trên gần 140 nước được đánh giá.

Đứng đầu bảng xếp hạng TTCI năm 2015 là Tây Ban Nha, Pháp, Đức. Mỹ nằm ở vị trí thứ tư. Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore dẫn đầu và đứng vị trí thứ 11 trong toàn bảng xếp hạng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet