Vietcombank: Hội nghị trực tuyến 31 điểm cầu học tập, quán triệt NQ Đại hội Đảng

PV

Ban Thường vụ Đảng uỷ Vietcombank đề nghị các cấp uỷ trực thuộc cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn và phù hợp để phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động.

Ngày 23/7/2016, Đảng bộ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức hội nghị trực tuyến 31 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II. 

Đồng chí Vũ Tiến Duật, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ yêu cầu Hội nghị bám sát vào mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện. Từ đó xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của đơn vị, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện đảm bảo tiến trình tổ chức thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ. Hội nghị cần tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động. Trong thảo luận cần nêu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Vietcombank đề nghị các cấp uỷ trực thuộc cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn và phù hợp để phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động,tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp và đất nước trong thời kỳ mới.

Hội nghị cũng đã nghe PGS.TS Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 -2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet