Vietcombank lợi nhuận tăng vọt 33,4%

Ngân Giang

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã công bố một số chỉ tiêu chính cho kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 với lợi nhuận trước trích lập dự phòng đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi chi phí dự phòng và xử lý nợ xấu 4.500 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 6.200 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ. Như vậy, sau 9 tháng Vietcombank đã hoàn thành 82,7% kế hoạch cả năm là 7.500 tỷ đồng.

Vietcombank ước tính tín dụng tại thời điểm cuối tháng 9 tăng 16% so với đầu năm và đạt 449 nghìn tỷ đồng. Huy động tăng 14% so với đầu năm, đạt 570,6 nghìn tỷ đồng. Tính riêng trong quý 3, vốn huy động khách hàng tăng 6,5% so với quý liền trước, trong khi cho vay khách hàng tăng 5% so với quý liền trước. Theo đó, hệ số dư nợ trên vốn lưu động (LDR) thuần giảm nhẹ xuống còn 78,7% so với mức 79,9% tại thời điểm cuối tháng 6.

Chi phí dự phòng trong quý 3 ở mức xấp xỉ 1.500 tỷ đồng, theo đó tổng chi phí dự phòng 9 tháng là 4.500 tỷ đồng (giảm 4,6% so với cùng kỳ). Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ (NPL) tiếp tục giảm xuống 1,7%. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet