Vietcombank sắp phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu nâng vốn

Ngân Giang

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng kỳ chào bán trái phiếu cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Theo đó, Vietcombank sẽ phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu để nâng vốn cấp 2 và nâng cao hệ số CAR trong tổng số 3.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ phát hành trong năm 2016.

Động thái này một phần là do ngân hàng chưa chắc chắn được thời điểm phát hành riêng lẻ 10% cổ phần, do vậy việc phát hành trái phiếu nâng vốn cấp 2 là một lựa chọn khác nhằm nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR) trước khi Basel 2 được áp dụng.

Hiện Vietcombank mới chỉ có 2.000 tỷ đồng trái phiếu vốn cấp 2, chưa đạt 5% vốn cấp 1 tại thời điểm cuối năm 2015. Sau khi phát hành trái phiếu tăng vốn, tỷ lệ vốn cấp 2 trên vốn cấp 1 sẽ là 24,3%, như vậy Vietcombank còn nhiều dư địa để nâng vốn cấp 2 khi cần, và hệ số CAR sẽ tăng lên 11,3% theo quy định của Thông tư 36 và Thông tư 06.

Trong khi đó, nếu theo chuẩn Basel 2, hệ số CAR ước đạt trên 7%, với vốn mới từ phát hành riêng lẻ, hệ số CAR có thể tăng lên ít nhất là 9,5%. Theo đánh giá của Vietcombank, hệ số CAR như trên là sẽ đủ để tăng trưởng tài sản trong 2 năm tiếp theo trước khi phải tiếp tục tăng vốn.

Vietcombank cũng đã có một kết quả kinh doanh quý 3 tương đối khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt 2.046 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng lợi nhuận trước thuế đạt 6.318 tỷ đồng, tăng 35,9% so với cùng kỳ.

Tín dụng tại thời điểm cuối tháng 9 đã tăng 15,7% so với đầu năm, đạt 447,9 nghìn tỷ đồng. Huy động khách hàng tăng 14,5% so với đầu năm và đạt 573,2 nghìn tỷ đồng. Tính riêng trong quý 3, vốn huy động khách hàng tăng 7% so với quý liền trước, trong khi cho vay khách hàng tăng 4,8% so với quý liền trước. Theo đó, hệ số dư nợ trên vốn lưu động (LDR) thuần giảm nhẹ xuống còn 78,1% so với mức 79,9% tại thời điểm cuối tháng 6.

Thu nhập ngoài lãi đạt 4.695 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ, theo đó tổng thu nhập hoạt động quý 3 đạt 6.060 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm đạt 18.334 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ.

Chi phí dự phòng trong quý 3 ở mức xấp xỉ 1.510 tỷ đồng, theo đó tổng chi phí dự phòng 9 tháng là 4.514 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ (NPL) tiếp tục giảm xuống 1,73% so với tỷ lệ 1,84% vào cuối năm 2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet