Vietcombank tuân thủ FATCA để ngăn trốn thuế, rửa tiền

PV

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã cam kết tuân thủ Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) với Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS).

Là lĩnh vực đang trong tiến trình hội nhập quốc tế nên việc triển khai hoạt động phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố sẽ là một trong những nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của hệ thống tài chính-ngân hàng, đòng thời cũng xác định công tác phòng, chống rửa tiền sẽ gắn liền với phòng chống rủi ro và quản trị rủi ro, chú trọng thực hiện đúng quy trình báo cáo để sớm phát hiện các hành vi liên quan đến rửa tiền, tuân thủ đạo luật FATCA.

Nhận biết được nhiệm vụ quan trọng trong vấn đề phòng chống tội phạm này, Vietcombank đã chú trọng quan tâm, đầu tư về cơ chế chính sách, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin để ngăn chặn các giao dịch về rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Đặc biệt, Vietcombank đã cam kết tuân thủ Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) với Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS).

FATCA được Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 30/06/2014. Đạo luật FATCA được Sở Thuế vụ Hoa Kỳ áp dụng để phát hiện và ngăn ngừa hành vi trốn thuế ở nước ngoài của những người nộp thuế Mỹ và giúp Sở Thuế vụ Hoa Kỳ thu thập được thông tin về người nộp thuế Mỹ không phân biệt địa điểm đầu tư.

Một trong những yêu cầu của FATCA là xác định các đối tượng nộp thuế Mỹ, có sở hữu tài sản tài chính tại các định chế tài chính không thuộc Mỹ và các tài khoản nằm ở nước ngoài, nhằm nhăn chặn việc không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các đối tượng này.

Nhằm tăng cường sự tuân thủ về thuế của tổ chức, cá nhân Hoa Kỳ thông qua tài khoản đầu tư tại các tổ chức tài chính ngoài nước Mỹ. Và Hoa Kỳ yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại các nước (TCTD) phải báo cáo thông tin định kì về các tài khoản của tổ chức, cá nhân Hoa Kỳ tại các TCTD. Trong trường hợp TCTD không thực hiện các quy định của FATCA, sẽ bị khấu trừ thuế 30% đối với các khoản thu nhập phát sinh trên tài sản có nguồn gốc từ Hoa Kỳ tại TCTD này.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet