Vietinbank công bố kết lợi nhuận gần 2500 tỷ trong quý 1

Ngân Giang

Ngân hàng Vietinbank đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2017 khiêm tốn với lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 3,45% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.488 tỷ đồng.

Kết quả này “phù hợp” với kế hoạch kinh doanh năm 2017 được ngân hàng công bố cho năm 2017 với mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 3% so với năm 2016 là 8.800 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm 2017, tổng tín dụng (bao gồm cho vay khách hàng, trái phiếu doanh nghiệp, và một số cam kết ngoại bảng) tăng 5,6% so với đầu năm đạt 752,7 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với mức tăng trưởng khoảng 3% trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó tổng huy động tăng 4,7% so với đầu năm đạt 911 nghìn tỷ đồng. Khái niệm tổng huy động của Vietinbank bao gồm cho vay và huy động liên ngân hàng, tiền gửi khách hàng, các giấy tờ có giá trị, các khoản ủy thác đầu tư và một số nợ phải trả khác. Tổng tài sản tăng 4% so với đầu năm đạt 986,5 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1%. Với lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 2.488 tỷ đồng, Vietinbank đã hoàn thành 28,3% kế hoạch lợi nhuận rất thận trọng cho cả năm, là 8.800 tỷ đồng, tăng trưởng 3%.

Quý 1/2017 lợi nhuận trước thuế của Vietinbank tăng 3,45%, đạt 2.488 tỷ đồng. 

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Vietinbank đã phê duyệt kế hoạch sáp nhập với PGBank với tỷ lệ hoán đổi là 1 cổ phiếu PGBank hoán đổi cho 0,9 cổ phiếu Vietinbank. Theo Báo cáo tài chính vào cuối năm 2014, giá trị sổ sách của Vietinbank là 14.744 đồng/cổ phiếu và của PGBank là 11.130 đồng.

Tuy nhiên, tại Đại hôi, Vietinbank cho biết NHNN đã chỉ đạo điều chỉnh, cập nhật định giá cổ phiếu PGBank và đàm phán lại tỷ lệ hoán đổi. Công ty kiểm toán Deloitte vẫn là tư vấn độc lập, hiện tại cả hai ngân hàng đang tiến hành đàm phán lại hợp đồng sáp nhập trước khi xin phê duyệt của NHNN.

Cũng tại Đại hội, cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% mệnh giá, tương tự như cho năm 2015. Tổng cổ tức tiền mặt chi trả là 2.606 tỷ đồng.

Chính phủ đã cho phép Vietinbank thoái vốn tại Công ty bảo hiểm VietinBank Aviva Life Insurance cho đối tác Aviva International Holdings Ltd, liên doanh do Vietinbank sở hữu 50% vốn. Trong năm 2016, giá trị phần vốn của Vietinbank tại Vietinbank Aviva là 183,9 tỷ đồng, giảm 54% so với giá trị đầu tư ban đầu trong năm 2011 là 400 tỷ đồng. Vietinbank Aviva xếp thứ 10 với  thị phần phí bảo hiểm mới khoảng 1,4% trong năm 2016. Giá chuyển nhượng chưa được công bố nhưng theo ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Vietinbank, Ngân hàng sẽ thu hồi vốn đầu tư ban đầu và thu được lợi nhuận từ việc thoái vốn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet