VietinBank mua phần mềm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

PV

Đáp ứng xu hướng toàn cầu hóa, mở rộng thị trường và thiết lập quan hệ với nhiều định chế tài chính trên thế giới, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã phối hợp với các đối tác chiến lược, nhất là tuân thủ thực hiện hoạt động PCRT.

Đáp ứng xu hướng toàn cầu hóa, đồng thời với vai trò ngân hàng chủ chốt, dẫn đầu trong hệ thống NHTM ở Việt Nam đã không ngừng mở rộng thị trường hoạt động, thiết lập quan hệ với nhiều định chế tài chính trên thế giới. Nằm trong lộ trình hội nhập hệ thống ngân hàng quốc tế, VietinBank đã và đang từng bước phối hợp với các đối tác chiến lược hoàn thiện năng lực quản lý rủi ro & tuân thủ, đặc biệt là công tác quản lý tuân thủ Phòng, chống rửa tiền & chống tài trợ khủng bố.

Chính vì vậy, VietinBank đã tiến hành mua sắm phần mềm lọc và rà soát thông tin khách hàng theo danh sách cấm vận và nhận biết, cập nhật khách hàng nhằm phục vụ hoạt động phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Đại diện lãnh đạo của VietinBank cho hay, hoạt động này nhằm hiện đại hóa công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phòng, chống gian lận. Đồng thời, nâng cao hiệu quả kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, góp phần bảo vệ uy tín và thương hiệu, khẳng định vị thế của VietinBank trên thị trường trong nước và quốc tế.

 


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet