Viettel và Quân đội sẽ hiện thực hóa ước mơ “nỏ thần” bảo vệ Tổ quốc

Hồng Pha (thực hiện)

Bên lề Đại hội XII, Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng và Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng,Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã trao đổi với PV báo chí về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của QĐND Việt Nam

Thượng tướng Võ Tiến Trung trao đổi với báo chí
+ PV: Thưa Thượng tướng Võ Tiến Trung,  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ của  Đảng và Nhà nước ta, trong đó quân đội là lực lượng nòng cốt, đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của Quân đội  trong nhiệm vụ này?

- Thượng tướng Võ Tiến Trung: Truyền thống của dân tộc ta dựng nước luôn đi đôi với giữ nước; dưới thời đại Hồ Chí Minh chúng ta có hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng Tổ quốc và bảo vệ Tổ quốc.

5 năm qua, hai nhiệm vụ này so vơi trước đây được thực hiện hết sức chặt chẽ; quân đội chúng ta đã đóng góp một phần quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, do đó đất nước chúng ta đã giữ được bình yên, đấu tranh bảo vệ chủ quyền nhưng giữ được bình yên, giữ được môi trường hòa bình để xây dựng đất nước, đó là đóng góp ta lớn của quân đội. Có được điều này là quân đội chúng ta có Đảng lãnh đạo và được nhân dân cả nước cưu mang, đùm bọc, đặc biệt là đảng bộ, chính quyền địa phương đã phối hợp với chặt chẽ với Quân đội để Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ PV: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, xin đồng chí cho biết ý kiến tâm đắc của mình vào nhiệm vụ hiện đại hóa quân đội trong dự thảo văn  kiện Đại hội XII của Đảng cũng như trong bài phát biểu tham luận của Đại tướng Ngô Xuân Lịch tại Đại hội?

- Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng: Về hiện đại hóa quân đội trong nhiệm kỳ tới, Đảng ta, quân đội ta có chủ trương là đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng độc lập, tự chủ, lưỡng dụng; tập trung vào công nghệ cao nghiên cứu, sản xuất, chế tạo một số loại vũ khí có tính chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc; chủ trương là lấy một số doanh nghiệp mạnh có tiềm lực để làm hạt nhân xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng, ví dụ như Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng: Quân đội, trong đó có Viettel sẽ hiện thực ước mơ "nỏ thần" - là nhiệm vụ thiêng liêng của Quân đội với Tổ quốc

Cha ông ta từng ước mơ có “nỏ thần” để bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền  hòa bình để chúng ta có điều kiện phát triển kinh tế, tích lũy kinh tế xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp; trong nhiệm kỳ tới, cùng với các lực lượng khác, Quân đội, trong đó có Viettel sẽ hiện thực ước mơ này. Chúng tôi nghĩ đó là một nhiệm vụ thiêng liêng của Quân đội với Tổ quốc.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet