Viettel, Vinatex và VRG kinh doanh gì trước và sau tái cơ cấu?

Ngân Giang

Viettel, Vinatex và VRG đã từ bỏ những lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành nhạy cảm như chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm, tài chính.

Trước khi tái cơ cấu, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) kinh doanh các ngành, lĩnh vực như: các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin; phát thanh, truyền hình; bưu chính, chuyển phát; nghiên cưu sản xuất thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông, tài chính, bất động sản và xây dựng.

Thực hiện tái cơ cấu, Viettel xác định chỉ tập trung vào các ngành, lĩnh vực kinh doanh chính là: sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin; phát thanh, truyền hình; bưu chính, chuyển phát; nghiên cứu sản xuất thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, và truyền thông.

Đối với Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), trước khi tái cơ cấu, tập đoàn kinh doanh các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, hóa chất, thuốc nhuộm, các chủng loại sợi, vải, hàng may mặc dệt thoi, dệt kim, chỉ khâu, khăn bông, len, thảm, tơ tằm, vải tơ tằm, vải kỹ thuật, chứng khoán, cơ khí, ngân hàng, bất động sản.

Thực hiện tái cơ cấu, Vinatex xác định chỉ tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính là: sản xuất, kinh doanh nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, hóa chất, thuốc nhuộm, các chủng loại sợi, vải, hàng may mặc dệt thoi, dệt kim, chỉ khâu, khăn bông, len, thảm, tơ tằm, vải tơ tằm, vải kỹ thuật.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), trước khi tái cơ cấu VRG kinh doanh các ngành, lĩnh vực gồm: trồng, chế biến, kinh doanh cao su; chế biến gỗ nhân tạo; công nghiệp cao su; đầu tư kinh doanh các khu công nghiệp trên đất cao su của Tập đoàn chuyển đổi theo quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, du lịch, xi măng, kho vận, thủy điện, xây dựng.

Tuy nhiên, đến nay VRG chỉ tập trung vào các ngành, lĩnh vực kinh doanh chính là: trồng, chế biến, kinh doanh cao su; chế biến gỗ nhân tạo; công nghiệp cao su; đầu tư kinh doanh các khu công nghiệp trên đất cao su của Tập đoàn chuyển đổi theo quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở nhiêm vụ, ngành nghề kinh doanh đã được xác định lại, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư, phát triển năm 2015, tầm nhìn 2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet