Vinachem, Vinacomin làm gì sau tái cơ cấu?

Nguyễn Tuân

Thực hiện tái cơ cấu, Vinachem và Vinacomin đã không còn tập trung vào những lĩnh vực ngoài ngành như tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, bất động sản, bóng đá…

Trước khi tái cơ cấu, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) kinh doanh các ngành, lĩnh vực như: sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất, công nghiệp chế biến cao su, sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, hóa dược, tư vấn và thiết kế công nghiệp hóa chất, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán.

Thực hiện tái cơ cấu, Vinachem xác định chỉ tập trung vào các ngành, lĩnh vực kinh doanh chính là: sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công nghiệp khai thấc, chế biến cao su, sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng , hóa dược, tư vấn và thiết kế công nghiệp hóa chất.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), trước khi tái cơ cấu, tập đoàn này kinh doanh các lĩnh vực gồm: Sản xuất, kinh doanh than, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí mỏ, tài chính, bất động sản, xây lắp, bảo hiểm, chứng khoán, cảng hàng không, bóng đá, phát triển đường cao tốc.

Thực hiện tái cơ cấu, Vinacomin xác định chỉ tập trung vào các ngành, lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh than, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí mỏ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet