Vinaconex tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội XII của Đảng

PV

Tại Hội nghị, GS.TS Đoàn Thế Hanh – giảng viên cao cấp của Ban tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội XII trong đó nêu bật 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đại hội XII.

Thực hiện Chỉ thị số 01 - CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XII), Hướng dẫn số 04 - HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 11–KH/TU của Thành uỷ Hà Nội, sáng  ngày 7/7/2016 tại Trụ sở Tổng công ty Vinaconex đã diễn ra Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đại hội XII của Đảng.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Vũ Quý Hà nhấn mạnh việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Tổng công ty đồng thời yêu cầu các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, trong quá trình học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết cần bám sát vào các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương, tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII.
Tại Hội nghị, GS.TS Đoàn Thế Hanh – giảng viên cao cấp của Ban tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội XII trong đó nêu bật 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đại hội XII bao gồm Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng; Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao  tăng trưởng, năng suất lao động; Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; Thu hút mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của toàn dân; phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Các đại biểu tham dự đã lĩnh hội sâu sắc những nội dung cũng như những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Những vấn đề được quán triệt tại hội nghị lần này sẽ là cơ sở để lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị thành viên thống nhất cao về ý chí, hành động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet