VNBA tổ chức hội thảo về phòng, chống rửa tiền và nhận biết khách hàng

Chia sẻ cách nhận biết khách hàng, quy trình và các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, cách kiểm soát giao dịch bất thường...

Đó là nội dung của chương trình hội thảo “Phòng chống rửa tiền và nhận biết khách hàng”
do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Trung tâm Đào tạo Smart Train và VPĐD Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tại Việt Nam (ACCA Việt Nam) phối hợp tổ chức tại TP HCM.

Hội thảo sẽ đề cập đến các vấn đề về phòng, chống rửa tiền và nhận biết khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay; Các quy trình và các biện pháp phòng, chống rửa tiền: quy trình mở tài khoản, đánh giá, xếp loại rủi ro về rửa tiền và nhận biết khách hàng, kiểm soát các giao dịch và giao dịch bất thường, lưu trữ dữ liệu và đào tạo; Xu hướng và giải pháp dành cho các ngân hàng về phòng, chống rửa tiền…

Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 07/8/2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet