"VNCERT là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chống tấn công mạng"

Tại lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung tâm ứng cứu máy tính khẩn cấp Việt Nam (VNCERT), Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định VNCERT có vai trò quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam và quốc tế trong việc đối phó với các cuộc tấn công mạng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã nhấn mạnh: VNCERT có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam và quốc tế, là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới phối hợp, đối phó với các cuộc tấn công mạng trong khu vực và trên toàn cầu. Với vai trò là cơ quan nhà nước đầu tiên được thành lập với nhiệm vụ điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trong toàn quốc, VNCERT đã tích cực phối hợp các các cơ quan chính phủ để xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch chiến lược, kế hoạch để đảm bảo dự án về ATTT. Trong đó, góp phần định hình nền tảng pháp lý cho lĩnh vực an toàn thông tin (ATTT), xây dựng và phát triển được mạng lưới ứng cứu sự cố với hơn 120 đơn vị thành viên.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Sơn khẳng định VNCERT là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chống cuộc tấn công mạng.

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, tại thời điểm mới ra đời, Trung tâm VNCERT đã mang sứ mệnh tiên phong và hoạt động tích cực để nâng cao nhận thức và vai trò của ATTT đối với xã hội. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất nhưng Trung tâm VNCERT đã vượt qua trở ngại, đặt nền tảng cho việc đảm bảo ATTT tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành TT&TT nói chung và lĩnh vực ATTT nói riêng trong suốt thời gian qua.

Trung tâm liên kết chặt chẽ với các tổ chức ứng cứu quốc tế, thực hiện điều phối xử lý hàng chục ngàn sự cố an ninh mạng, phối hợp tích cực với các cơ quan nhà nước trong công tác xử lý, ứng cứ sự cố, duy trì các hoạt động diễn tập ứng cứu sự cố quốc tế để sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công mạng, xây dựng, vận hành các hệ thống kỹ thuật quốc gia về đảm bảo ATTT như hệ thống giám sát ATTT, hệ thống phòng chống thư rác.

Đặc biệt, nhờ những cảnh báo kịp thời của VNCERT, nhiều cơ quan nhà nước đã kịp thời phát hiện các sự cố trong hệ thống. Đồng thời, hỗ trợ các Bộ, ban, ngành các biện pháp thu thập thông tin để thống kê, tổng hợp, phân tích các số liệu, giúp cho các hoạt động quản lý nhà nước về ATTT.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Sơn, trong năm 2016, VNCERT cần đẩy mạnh công tác điều phối, ứng cứu sự cố trên toàn quốc, tập hợp và tận dụng nguồn lực đội ngũ ứng cứu sự cố trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực, điều phối, ứng cứu sự cố, phản ứng kịp thời các sự cố ATTT trên toàn quốc. Đặc biệt là các sự cố thông tin quan trọng quốc gia và những sự cố xảy ra trên diện rộng.

Bên cạnh đó, Trung tâm phải tổ chức các hoạt động huấn luyện, diễn tập để sẵn sàng ứng phó với các sự cố mất ATTT và tích cực triển khai các hoạt động giám sát ATTT đối với các hệ thống và ứng dụng CNTT vào Chính phủ điện tử theo tinh thần của Nghị quyết 36a.

Cuối cùng, VNCERT cần tích cực triển khai hoạt động giám sát ATTT đối với hệ thống, dịch vụ CNTT, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để cảnh báo sớm các nguy cơ, sự cố qua đó có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn; chủ động, tích cực tham gia, tham mưu xây dựng chính sách, cơ chế cho hoạt động đảm bảo ATTT và triển khai các văn bản hướng dẫn Luật An toàn thông tin mạng.

Buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, Phó Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về CNTT Lê Mạnh Hà, Cục trưởng Cục ATTT Nguyễn Thanh Hải và đông đảo các vị nguyên lãnh đạo Bộ T&TT, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách về CNTT của các Bộ, Ban, ngành khối Trung ương và các sở TT&TT các địa phương khu vực phía Bắc, các tập đoàn, các tổng công ty lớn về viễn thông CNTT và các khối cơ quan đơn vị giáo dục, nghiên cứu, ứng dụng CNTT.

Lê Hoàng/ ICTnews

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet