VNPT Thái Nguyên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

PV

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với mục tiêu của Nghị quyết tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân thức.

Đảng bộ Viễn thông Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã tới dự truyền đạt, quán triệt nội dung Nghị quyết. 

VNPT Thái Nguyên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng - ảnh 1

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với mục tiêu của Nghị quyết tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân thức; Thống nhất ý trí hành động trong Đảng, phát huy tinh thần yêu Nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, đấu tranh có hiệu quả với các luận điểm sai trái... Toàn thể các Cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được nghe đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quán triệt các nội dung cơ bản và mới, các nhóm vấn đề chính trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Đồng chí Nguyên Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Viễn thông Thái Nguyên quán triện những nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình thực tiễn của đơn vị. Đảng bộ yêu cầu các Chi, Đảng bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho tập thể, cá nhân các đồng chí Cán bộ Đảng viên, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet