VPBank tính chuyện bán cổ phần cho nhà đầu tư ngoại

Nguyễn Hoài

Năm 2015, VPBank sẽ chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác ngoại để tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng, cũng như tiếp tục đàm phán với đối tác ngoại cho kế hoạch tăng vốn điều lệ, vốn tự có lên 15.000 tỷ đồng

Chiều 20/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2015.

Báo cáo kết quả kinh doanh của VPBank, ông Nguyễn Đức Vinh- Tổng giám đốc VPBank cho biết, năm 2014 ngân hàng này đạt tổng tài sản hợp nhất đạt 163.241 tỷ đồng, tăng 41.977 tỷ đồng (tương đương tăng 34,6%) so với cùng kỳ năm 2013 và vượt 5% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

VPBank sẽ bán cổ phần cho nhà đầu tư ngoại để tăng vốn điều lệ

Tổng huy động vốn (tiền gửi của khách hàng, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác và phát hành giấy tờ có giá) tại thời điểm 31/12/2014 đạt 146.991 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ 2013.

Tổng dư nợ cấp tín dụng (bao gồm cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp) đạt 91.535 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2013, trong đó riêng cho vay khách hàng đạt 78.379 tỷ đồng vượt 8% kế hoạch đề ra.

Lý giải về mức tăng trưởng dư nợ tín dụng ấn tượng năm 2014, ông Vinh cho hay, chủ yếu tín dụng tăng mạnh ở mảng bán lẻ và cho vay tiêu dùng. Riêng 2 mảng dịch vụ này đã đóng góp trên 13.000 tỷ đồng vào tăng trưởng tín dụng của VPBank.

"Việc mua Công ty Tài chính Vinacomin và chuyển thành Công ty Tài chính VPBank đã giúp ngân hành phát triển mạnh mảng bán lẻ, tiêu dùng"- ông Vinh nói.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng đạt 1.537 tỷ đồng, (tăng 21% so với năm 2013).

Đến thời điểm hiện tại VPBank đã bán hơn 4.000 tỷ đồng cho VAMC, giúp nợ xấu của ngân hàng giảm 30% so với năm 2013.

Năm 2014 VPBank đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 6.347 tỷ đồng bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng lấy nguồn từ lợi nhuận để lại của năm 2012 và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ luỹ kế đến hết năm 2012. Dù năm qua ngân hàng có kế hoạch tăng vốn bằng cách chào bán cho cổ đông chiến lược 30% vốn điều lệ của ngân hàng, khoảng 3.000 tỷ đồng, song CEO VPBank tỏ ra tiếc nuối khi kế hoạch này đã không thực hiện được vì nhiều lý do. Do đó, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu tính đến 2014 của VPBank đạt 8.754 tỷ đồng, chưa đạt kế hoạch đề ra. 

Dù vậy, ngân hàng vẫn theo đuổi mục tiêu tăng vốn qua bán cổ phần cho đối tác ngoại trong năm 2015. 

"Chúng tôi tin tưởng sẽ có thể  tăng thêm vốn điều lệ từ "hút" 5.000-6.000 tỷ đồng bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài năm 2015"- ông Nguyễn Đức Vinh tin tưởng.

Cụ thể, tại ĐHCĐ, HĐQT VPBank xin ý kiến cổ đông tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2013 và trình NHNN phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư trong nước để tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư nước ngoài cho kế hoạch tăng vốn điều lệ và các kế hoạch tăng vốn tự có với mục tiêu sẽ đạt 15.000 tỷ cuối năm 2015.

HĐQT VPBank cũng xin ý kiến cổ đông về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ 2015 từ chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông. Cụ thể, VPBank sẽ phát hành tăng thêm 113.400.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần, tương đương 1,134 tỷ đồng vốn cần tăng thêm.

Ngoài ra, năm 2015 VPBank đặt mục tiêu sẽ đạt 2.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 55% so với kết quả thực hiện năm 2014 và tổng tài sản sẽ đạt 204.000 tỷ đồng. 

Về doanh thu, ngân hàng đặt mục tiêu sẽ phải đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2014. "Con số này là tham vọng nhưng nếu đạt được VPBank sẽ chen chân vào khối ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn nhất"- Tổng giám đốc VPBank bày tỏ tham vọng của ban lãnh đạo ngân hàng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet