Vụ đuổi cư dân khỏi chung cư để siết nợ: BIDV nói gì?

BIDV Bắc Sài Gòn đã nhận thế chấp tài sản bảo đảm là dự án The Harmona từ năm 2008, trước khi chủ đầu tư bán căn hộ cho người mua, hợp đồng thế chấp đã được đăng ký giao dịch bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc cư dân mua căn hộ và sinh sống ổn định tại chung cư The Harmona có nguy cơ bị đẩy ra đường khi ngân hàng ra thông báo thu hồi chung cư vì chủ đầu tư không trả nợ, ngày 31/5, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) đã gửi thông cáo đến các cơ quan báo chí cung cấp thông tin về vụ việc.

Về việc cho vay tại BIDV

Từ năm 2008, Công ty đã có quan hệ tín dụng với BIDV Bắc Sài Gòn để thực hiện dự án The Harmona. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của dự án và quyền tài sản phát sinh từ dự án. Tài sản bảo đảm đã được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

BIDV khẳng định, việc BIDV Bắc Sài Gòn nhận thế chấp dự án The Harmona là đúng theo quy định của pháp luật. Hợp đồng thế chấp đã được công chứng hợp pháp, đã đăng ký giao dịch bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

BIDV Bắc Sài Gòn đã nhận thế chấp tài sản bảo đảm là dự án The Harmona từ năm 2008, trước khi chủ đầu tư bán căn hộ cho người mua, hợp đồng thế chấp đã được đăng ký giao dịch bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Trong tất cả các Hợp đồng tín dụng ký kết giữa BIDV Bắc Sài Gòn và Công ty CP Thanh Niên liên quan đến việc tài trợ dự án The Harmona đều có điều khoản nêu rõ việc chuyển nhượng tài sản khi chưa trả hết nợ phải có ý kiến chấp thuận của Ngân hàng và tiền bán hàng từ dự án phải được chuyển về tài khoản tại BIDV để thu nợ.

Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 136 tỷ đồng tiền bán căn hộ được chuyển về BIDV Bắc Sài Gòn, trong đó BIDV đã giải chấp đối với 19 căn hộ đã nộp đủ tiền qua tài khoản của BIDV Bắc Sài Gòn, tương ứng với 1.424m2, với giá trị giải chấp tương đương 40 tỷ đồng.

Việc Công ty CP Thanh Niên bán hết căn hộ cho khách hàng mà không chuyển tiền về tài khoản của BIDV Bắc Sài Gòn đã vi phạm cam kết với BIDV Bắc Sài Gòn.

Công ty CP Thanh Niên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc không thực hiện được giao dịch mua bán nhà theo đúng quy định của pháp luật và cam kết đối với BIDV Bắc Sài Gòn cũng như các bên liên quan.

Về việc yêu cầu Công ty CP Thanh Niên thực hiện nghĩa vụ trả nợ

Từ đầu năm 2016 đến nay, BIDV Bắc Sài gòn đã nhiều lần nhắc nhở Công ty CP Thanh Niên không thực hiện việc trả nợ và để phát sinh nợ quá hạn: Ngày 01/03/2016, BIDV Bắc Sài Gòn có văn bản thông báo nợ đến hạn của Công ty CP Thanh Niên vào ngày 15/04/2016. Ngày 12/4/2016, 28/4/2016, 29/4/2016, BIDV Bắc Sài Gòn đã đến làm việc với Công ty CP Thanh Niên và Công ty CP Vật tư XNK Tân Bình, yêu cầu thanh toán các khoản nợ đến hạn.

BIDV Bắc Sài Gòn cũng đã nhiều lần làm việc với Công ty CP Thanh Niên để lên phương án trả nợ, cụ thể:

Lần thứ 1: Ngày 12/04/2016, Công ty CP Thanh Niên (Bên vay), Công ty CP Vật tư XNK Tân Bình (Bên bảo đảm) có cam kết với BIDV Bắc Sài Gòn: Trước ngày 15/04/2016 sẽ làm việc với tổ chức tín dụng khác để mua lại toàn bộ nợ vay của Công ty CP Thanh Niên tại BIDV Bắc Sài Gòn.

Lần thứ 2: Ngày 28/04/2016, Công ty CP Thanh Niên Cam kết với BIDV Bắc Sài Gòn: Chậm nhất đến ngày 15/05/2016, Công ty CP Thanh Niên sẽ thanh toán 300 tỷ đồng bao gồm toàn bộ nợ gốc và một phần lãi vay, trong trường hợp không thực hiện đúng cam kết Ngân hàng sẽ phát mãi tài sản thế chấp là dự án The Harmona tại 33 Trương Công Định để thu tất toán nợ vay.

Lần thứ 3: Ngày 29/04/2016, Công ty CP XNK Tân Bình và BIDV Bắc Sài Gòn có thống nhất: Chậm nhất đến ngày 20/05/2016, nếu Công ty CP Thanh Niên chưa thanh toán hết nợ quá hạn, Công ty CP Vật tư XNK Tân Bình đồng ý bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thế chấp là dự án The Harmona tại 33 Trương Công Định để Ngân hàng tiến hành xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ vay. Ngân hàng sẽ thông báo đến Ban quản lý chung cư The Harmona, các cơ quan chính quyền địa phương để tiến hành thu hồi tài sản đảm bảo.

Đến ngày 24/05/2016, Công ty CP Thanh Niên vẫn chưa thanh toán bất kỳ một khoản nợ nào như đã cam kết. Vì vậy, BIDV Bắc Sài Gòn đã phát hành thông báo số 840/BIDV.BSG-KHDN1 “yêu cầu Công ty CP Vật tư XNK Tân Bình và Ban quản lý chung cư The Harmona thu xếp, thực hiện nghĩa vụ bàn giao tài sản bảo đảm nêu trên cho Ngân hàng để xử lý theo thỏa thuận”.

Nhận được thông báo trên, ngày 25/05/2016, Công ty CP Thanh Niên đã có văn bản số 14/TNC/2016 thừa nhận chưa thực hiện đúng cam kết trả nợ theo như biên bản làm việc ngày 29/04/2016 và tiếp tục cam kết chậm nhất đến 03/06/2016 sẽ thanh toán toàn bộ nợ gốc đồng thời đề nghị BIDV Bắc Sài Gòn thu hồi lại văn bản số 840/BIDV.BSG-KHDN1 để tránh ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Công ty CP Thanh Niên.

Theo BIDV, ngày 26/05/2016, BIDV Bắc Sài Gòn và Công ty CP Thanh Niên tiếp tục lập biên bản làm việc thống nhất để Công ty CP Thanh Niên cam kết sẽ tất toán toàn bộ khoản vay tại BIDVBắc Sài Gòn trước ngày 15/06/2016 và sẽ tiến hành giải chấp tài sản thế chấp sau khi Công ty CP Thanh Niên thanh toán hết toàn bộ khoản vay tại BIDV Bắc Sài Gòn.

BIDV khẳng định, qua đây BIDV Bắc Sài Gòn đã hỗ trợ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Công ty CP Thanh Niên thanh toán hết toàn bộ khoản vay tại BIDV Bắc Sài Gòn.

Về việc ban hành văn bản số 840/BIDV.BSG-KHND1 ngày 24/5/2016.

Theo Quyết định số 172/QĐ-SXD-TĐDA ngày 21/10/2009, v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm thương mại và căn hộ tại số 33 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. Khoản 2, Điều 2 có nêu: Chủ đầu tư có nghĩa vụ liên hệ với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn để được chấp thuận xây dựng trên khu đất đang thế chấp. Như vậy tại Quyết định số 172/QĐ-SXD-TĐDA đã thể hiện nội dung tài sản đang thế chấp tại BIDV Bắc Sài Gòn. Các hợp đồng mua bán căn hộ căn cứ trên Quyết định số 172/QĐ-SXD- TĐDA nên thông tin về tài sản quyền sử dụng đất tại số 33 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đang thế chấp tại Chi nhánh đã được công khai với người mua nhà.

Căn cứ theo Nghị định 163/2006/NĐ-CP và Quy chế cho vay 1627/QĐ-NHNN về giao dịch bảo đảm và thỏa thuận của các bên trong hợp đồng thế chấp, trong trường hợp bên vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật và thỏa thuận của các bên. Trong trường hợp này, Công ty CP Thanh Niên đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ, khoản nợ đã quá hạn và Chủ đầu tư cũng cam kết sẽ bàn giao tài sản bảo đảm để Ngân hàng xử lý thu hồi nợ. Do đó, việc BIDV Bắc Sài Gòn yêu cầu Công ty CP Thanh Niên xử lý tài sản đảm bảo theo đúng Nghị định 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch bảo đảm là phù hợp với quy định của pháp luật.

BIDV Bắc Sài Gòn khẳng định đã phát hành thông báo gửi các bên liên quan và yêu cầu Chủ đầu tư bàn giao tài sản bảo đảm hoàn toàn hợp pháp và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

INFONET

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet