Vụ "ém" đất tái định cư: UBND TP Đà Nẵng sẽ xử lý kỷ luật gây "bão"?

HẢI CHÂU

Xác định không phải các đơn vị “ém” 17.702 lô đất tái định cư mà là không báo cáo, báo cáo thiếu 1.367 lô, song mức xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm do UBND TP Đà Nẵng đưa ra được dự báo sẽ gây "bão"!

Tiếp tục kiến nghị giải quyết vụ “ém” đất tái định cư

Sáng 7/7, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII đã khai mạc kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, thảo luận và quyết định những giải pháp để hoàn thành kế hoạch của cả năm 2015 và chặng đường còn lại của kế hoạch 5 năm 2010 – 2015.

Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII khai mạc sáng 7/7 (Ảnh: HC)

Phát biểu khai mạc ký họp, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nêu rõ: “Những vấn đề nổi lên với độ ấm nóng đang diễn ra trên địa bàn TP sẽ đi vào nghị trường và chắc chắn sẽ được các vị đại biểu của hơn 1 triệu dân bàn thảo, quyết định một cách sáng suốt trên tinh thần thấu lý, đạt tình và thượng tôn pháp luật. Nhân dân đang theo dõi, xem xét và giám sát chúng ta!”.

Trên tinh thần đó, tập hợp từ 690 lượt ý kiến của cử tri TP qua 56 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng cho hay, bên cạnh việc hoan nghênh và đánh giá cao kết quả kiểm tra về đất tái định cư tại các dự án của lãnh đạo TP, hầu như tại các điểm tiếp xúc cử tri trên địa bàn, cử tri đều kiến nghị TP phải làm rõ trách nhiệm của các cán bộ làm trái và không đúng với chủ trương TP.

Từ đó mà dẫn tới tình trạng “dân chờ đất, đất chờ dân”; hàng năm TP phải chi ngân sách hàng chục tỉ đồng cho dân thuê nhà ở chờ bố trí đất tái định cư, gây thất thoát, lãng phí tiền của của nhân dân trong khi TP đã và đang chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ chương trình “5 xây” (trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu) và “3 chống” (quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức) trong cán bộ, đản viên, công chức, viên chức.

“Vấn đề này Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng đã kiến nghị tại kỳ họp lần thứ 11 nhưng chưa được giải quyết thấu đáo. Tại kỳ họp này, cử tri tiếp tục đề nghị lãnh đạo TP trả lời công khai cho cử tri biết về kết quả xử lý những người vi phạm (giữ đất, giấu đất) gây thiệt hại về ngân sách” – ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Không phải “ém” 17.702 lô, mà là không báo cáo, báo cáo thiếu 1.367 lô

Theo báo cáo 129/BC-UBND do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký ngày 4/7 về “quá trình xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc không bố trí đất thực tế cho dân, để nợ đất tái định cư kéo dài” (được phát cho các đại biểu nhưng không trình bày tại kỳ họp), qua rà soát từ năm 2010 đến cuối năm 2014 tại 313 dự án cho thấy tổng số lô đất theo sơ đồ quy hoạch được duyệt là 32.010 lô; tổng số lô đất nợ chưa bố trí là 2.468 lô; tổng số lô đất thực tế là 17.702 lô.

Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII - Ảnh: HC 

Các phân tích số liệu của UBND TP Đà Nẵng cho thấy, thực chất trong số 17.702 lô đất thực tế có 1.367 lô do 06 đơn vị không thực hiện báo cáo và báo cáo thiếu tại 23 dự án (gồm 16 dự án không báo cáo và 07 dự án báo cáo thiếu). Trong đó, Công ty CP Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng có 09 dự án không báo cáo với 175 lô và 05 dự án báo cáo thiếu 1.126 lô (tổng cộng 1.201 lô).

Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng có 01 dự án không báo cáo 08 lô; Công ty Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng có 02 dự án không báo cáo 16 lô và 01 dự án báo cáo thiếu 13 lô; BQL Dự án xây dựng số 3 có 02 dự án không báo cáo 03 lô; Ban Giải tỏa đến bù số 1 có 01 dự án không báo cáo 22 lô; Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng có 01 dự án không báo cáo 03 lô và 01 dự án báo cáo thiếu 01 lô.

Báo cáo 129/BC-UBND nêu nguyên nhân thiếu sót trong quản lý đất tái định cư là do công tác quản lý những năm trước đây của Thường trực HĐND TP và UBND TP chưa nhất quán, thay đổi chủ trương qua các giai đoạn; giao quá nhiều đơn vị cùng quản lý đất tái định cư. UBND TP Đà Nẵng chưa phân công lãnh đạo phụ trách chính công tác đền bù giải tỏa và tái định cư (chỉ phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch theo dõi từng quận, huyện mà không có người phụ trách chung).

Việc thành lập Phòng Quản lý Đền bù giải tỏa và Tái định cư thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng từ năm 2010 cũng giúp lãnh đạo TP nắm lại quỹ đất tái định cư và tham mưu thêm một số công việc. Nhưng do không đủ nhân lực để kiểm tra các BQL, Công ty nên không phát hiện kịp thời một số đơn vị không báo cáo, báo cáo thiếu số liệu quỹ đất tái định cư.

Công tác báo cáo định kỳ của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng (Phòng Quản lý Đền bù giải tỏa và Tái định cư) có thực hiện nhưng chưa thường xuyên và chưa tham mưu kịp thời cho UBND TP xử lý trong khi số lượng đất tái định cư còn nhiều nhưng vẫn để tình trạng nợ đất tái định cư của dân diễn ra trong nhiều năm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng: "Cử tri tiếp tục đề nghị lãnh đạo TP trả lời công khai cho cử tri biết về kết quả xử lý những người vi phạm (giữ đất, giấu đất) gây thiệt hại về ngân sách!” - Ảnh: HC

UBND TP Đà Nẵng xử lý các tập thể, cá nhân liên quan như thế nào?

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay đã chỉ đạo xử lý trách nhiệm các tập thể và cá nhân liên quan đến tình hình nêu trên. Theo đó, xử lý kiểm điểm tập thể Phòng và xử lý kỷ luật khiển trách theo quy định đối với 02 cá nhân lãnh đạo Phòng Quản lý Đền bù giải tỏa và Tái định cư (thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng).

Đối với các cá nhân nguyên là lãnh đạo Công ty CP Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng trong thời gian có sai phạm, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp TP tổ chức kiểm điểm và xử lý hình thức kỷ luật phù hợp mức độ sai phạm đối với nguyên Tổng Giám đốc Công ty, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty, nguyên Trưởng phòng Dự án tái định cư và các cá nhân liên quan theo quy định.

Đồng thời UBND TP Đà Nẵng phê bình nghiêm khắc lãnh đạo 05 đơn vị có dự án không báo cáo hoặc báo cáo thiếu số lượng lô đất tái định cư là Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng; Công ty Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng; BQL Dự án xây dựng số 3 (BQL các dự án tái định cư cũ); Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng (bao gồm cả Ban Giải tỏa đến bù các dự án đầu tư xây dựng số 1 cũ).

Sau khi nhận được báo cáo 129/BC-UBND, một số đại biểu HĐND TP Đà Nẵng dự báo sẽ có nhiều đại biểu có ý kiến về mức xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm mà UBND TP Đà Nẵng “báo cáo HĐND TP được biết và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện”, nhằm đảm bảo thấu lý, đạt tình và thượng tôn pháp luật!

“Cử tri hết sức quan tâm việc xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc báo cáo không đầy đủ quỹ đất tái định cư trong thời gian qua!”

(Ông Mai Đức Lộc – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng)

“Việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc báo cáo không chính xác, thiếu trung thực quỹ đất tái định cư còn kéo dài, chưa nghiêm đã ảnh hưởng đến lòng tin của cán bộ và nhân dân TP!”.

(Bà Lương Nguyệt Thu – Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng)cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet