Vụ Hà Nội chặt cây xanh: Cảnh cáo Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Minh Thư

Theo kết luận xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc thay thế cây xanh ở Hà Nội, Chủ tịch TP nhận trách nhiệm thiếu sót, kiểm điểm Phó Chủ tịch TP, hàng loạt cán bộ Sở Xây dựng bị giáng chức, cách chức.

Thông báo kết luận xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn Hà Nội vừa được đại diện UBND TP Hà Nội công bố sáng 21/7. Trong đó, thay mặt UBND TP, Chủ tịch UBND TP nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu UBND TP đã để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót, tồn tại trong việc cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

UBND TP xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Lãnh đạo UBND TP trực tiếp phụ trách việc cải tạo, thay thế cây xanh. Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm cá nhân trước UBND TP về những tồn tại, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc cải tạo, thay thế cây xanh.

UBND TP thống nhất với nội dung kiểm điểm và yêu cầu Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Hàng loạt cán bộ Sở Xây dựng Hà Nội bị cách chức, giáng chức, chuyển công tác và buộc thôi việc sau vụ thay thế cây xanh.

UBND TP thông báo nội dung Kết luận Thanh tra và nội dung kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo UBND TP tới đồng chí Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP trong việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Đề án cải tạo và thay thế cây xanh giai đoạn 2014 - 2015.

Nhiều cán bộ Sở Xây dựng bị cách chức, giáng chức, chuyển công tác

Kết luận của UBND TP Hà Nội nêu rõ trách nhiệm tập thể của từng sở ngành trong việc cải tạo, thay thế cây xanh. Với tập thể Sở Xây dựng, UBND TP phê bình tập thể Ban Giám đốc Sở Xây dựng và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND TP trong xây dựng, phê duyệt Đề án và công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

Đối với Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước UBND TP Hà Nội về công tác tham mưu xây dựng Đề án và trách nhiệm với tư cách là Giám đốc Sở Xây dựng để các phòng ban, đơn vị và cán bộ của Sở có những khuyết điểm và vi phạm trong việc cải tạo, thay thế cây xanh.

UBND TP đồng ý với nội dung kiểm điểm và yêu cầu ông Lê Văn Dục nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc quản lý.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Nam Sơn đã kiểm điểm, nhận trách nhiệm về những thiếu sót, sai phạm trong lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách và tự nhận hình thức kỷ luật Khiển trách. UBND TP quyết định xử lý kỷ luật với hình thức Cảnh cáo, không giao phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị trong đó có lĩnh vực quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa.

Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm Trần Trọng Hiếu đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra, tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo, chuyển công tác làm Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức giáng chức.

Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm Trịnh Văn Lý cũng đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra, tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, chuyển công tác khác. UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức giáng chức.

Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Trần Ngọc Hùng đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra và tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức cách chức.

Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Bùi Ngọc Hòa cũng đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách, không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Viên chức kỹ thuật giám sát, Phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Nguyễn Anh Tuấn đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra và tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP Hà Nội thống nhất giao Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật cảnh cáo.

Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Đỗ Anh Tuấn đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra và tự nhận xin nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo Sở Xây dựng và UBND TP Hà Nội. UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

Nhân viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm Lê Trung Ngọc cũng đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra và tự kiểm điểm đề nghị được chấm dứt hợp đồng lao động. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý buộc thôi việc.

Với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, UBND TP phê bình tập thể lãnh đạo công ty, yêu cầu ông Đỗ Ngọc Hoàng- Chủ tịch Hội đồng Thành viên, TGĐ kiểm điểm, rút kinh nghiệm với trách nhiệm người đứng đầu.

Ông Hoàng Xuân Hưng, Phó TGĐ Công ty và ông Cao Quang Đại, Giám đốc xí nghiệp quản lý cắt sửa cây xanh, cũng tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. UBND TP thống nhất với xử lý kỷ luật khiển trách.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet