Vụ rác thải y tế ở BV Bạch Mai: Kỷ luật hàng loạt cán bộ

Phương Thúy

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai ngày 13/1/2016, Bệnh viện đã có quyết định xử lý vi phạm về chất thải y tế theo thông tin từ báo chí. Theo đó PGĐ Bệnh viện ông Ngô Quý Châu đã ký quyết định kỷ luật với từng cá nhân.
PGS Nguyễn Việt Hùng đứng ra chịu trách nhiệm về vụ việc.

Theo PGS Châu trước thông tin về sự thật phía sau bệnh viện, nội dung bài báo viết về xử lý rác thải tại bệnh viện, Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã triệu tập họp khẩn yêu cầu PGS.TS Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, báo cáo rõ toàn bộ sự việc trước Ban Giám đốc cùng Lãnh đạo các đơn vị có liên quan. 

Đồng thời, bệnh viện đã cử ngay 1 đoàn công tác do GS.TS. Ngô Quý Châu làm trưởng đoàn xuống khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy trình, quy định của bệnh viện trong công tác xử lý chất thải y tế, đồng thời yêu cầu Ban Lãnh đạo khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phải tăng cường chấn chỉnh lại ngay công tác giám sát, quản lý quy trình xử lý chất thải y tế trong bệnh viện.

Ngày 12 tháng 01 năm 2016, Hội đồng kỷ luật bệnh viện đã họp và đưa ra các hình thức kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm như sau:

1. Đối với PGS.TS Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, cắt thu nhập tăng thêm 6 tháng, cắt toàn bộ các danh hiệu thi đua năm 2016, kéo dài thời gian nâng bậc lương 6 tháng. Lý do: chưa sâu sát trong công tác quản lý, giám sát các quy trình; tự ý triển khai thử nghiệm quy trình xử lý chất thải y tế nguy hại khi chưa báo cáo, chưa được bệnh viện và các cơ quan chức năng cho phép.

2. Đối với ông Nguyễn Huy Nam, nhân viên tổ quản lý chất thải khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, cắt thu nhập tăng thêm 12 tháng, cắt toàn bộ các danh hiệu thi đua năm 2016, kéo dài thời gian nâng bậc lương 6 tháng, điều chuyển công tác khác. Nếu cá nhân tiếp tục vi phạm bất cứ hình thức nào sẽ phải nhận kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc. Lý do: không tuân thủ quy trình xử lý chất thải y tế theo quy định của bệnh viện.

3. Đối với kỹ sư Vương Thanh Thủy, viên chức tổ quản lý chất thải khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Xử lý kỷ luật hình thức khiển trách, cắt thu nhập tăng thêm 6 tháng, cắt toàn bộ các danh hiệu thi đua năm 2016, kéo dài thời gian nâng bậc lương 3 tháng, điều chuyển công tác khác. Nếu cá nhân tiếp tục vi phạm bất cứ hình thức nào sẽ phải nhận kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc. Lý do: thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quy trình xử lý chất thải y tế theo quy định của bệnh viện. Thời gian thi hành kỷ luật đối với 03 cá nhân trên là 12 tháng kể từ tháng 01/2016

4. Ngoài ra, bệnh viện đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Văn Tấn và bà Đỗ Thị Bích Hà vì đã vi phạm hợp đồng lao động.

Một lần nữa, Bệnh viện xin nghiêm túc tiếp thu và trân trọng cảm ơn các phóng viên báo/đài/truyền thông đã quan tâm và chia sẻ kịp thời những thông tin có liên quan đến hoạt động của Bệnh viện để bệnh viện nghiêm khắc chấn chỉnh. Đây là bài học lớn cho Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn nói riêng và BV Bạch Mai nói chung trong Công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy trình xử lý chất thải trong Bệnh viện.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet