Vụ vỡ hồ chứa nước đãi titan: Công ty Tân Quang Cường bị đình chỉ 3 tháng

Vạn Xuân

Sau khi có kết quả báo cáo kiểm tra của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về sự cố vỡ bờ moong, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký quyết định, đình chỉ hoạt động khai thác quặng titan tại mỏ Nam Suối Nhum trong thời gian 3 tháng.

Chiều 21/6/2016, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã ký văn bản gửi Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường về việc đình chỉ hoạt động khai thác quặng titan tại khu vực Nam Suối Nhum. 

Theo đó, xét báo cáo kết quả kiểm tra tình hình khắc phục sự cố vỡ bờ moong khai thác của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường tại mỏ Nam Suối Nhum thuộc xã Thuận Quý và xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận của Đoàn kiểm tra do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu công ty tiếp tục tạm dừng và chấp hành việc đình chỉ toàn bộ hoạt động khai thác quặng titan trong thời gian 3 tháng kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cùng với quyết định trên, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu, Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường, khẩn trương hoàn thành các thủ tục còn thiếu (về đất đai, nước và xả thải vào nguồn nước) trước khi triển khai hoạt động xây dựng cơ bản mỏ đã nêu trong biên bản kiểm tra ngày 18/6.

Hình ảnh vụ vỡ hồ chứa nước đãi titan ở Bình Thuận.

Đồng thời, tiếp tục xử lý dứt điểm và khắc phục hậu quả, trong đó có việc đền bù thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp do sự cố vỡ bờ moong khai thác gây ra; xử lý moong khai thác, các khu vực bị ảnh hưởng về trạng thái an toàn, đáp ứng các yêu cầu về môi trường theo quy định.

“Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký thông báo này, nếu công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thu hồi giấy phép khai thác theo quy định”, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.

Liên quan đến sự cố này, cũng trong ngày 21/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận về việc phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố vỡ moong khai thác và hiện trạng hoạt động khai thác quặng titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường.       

Công văn nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn kiểm tra do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp với đại diện Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận và Sở Công thương tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra tình hình khắc phục sự cố; xác định nguyên nhân và kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về khoáng sản, môi trường trong khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường.

Kết quả kiểm tra và sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu có liên quan, Đoàn kiểm tra đã xác định được nguyên nhân ban đầu gây ra sự cố, phát hiện các sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, môi trường và đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đình chỉ hoạt động khai thác Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường cho đến khi chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; xử lý dứt điểm sự cố, đảm đảm an toàn, đáp ứng các yêu cầu về môi trường theo quy định; đền bù thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố gây ra.  

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo việc ban hành các quyết định xử phạt theo thẩm quyền, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung “đình chỉ hoạt động khai thác (gây ô nhiễm môi trường)” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bộ TN&MT cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục đôn đốc, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính; việc khắc phục sự cố và những tồn tại, vi phạm của Công ty Tân Quang Cường…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet