Xã 30a đạt chuẩn nông thôn mới

BT

Ngọc Phụng không chỉ là xã đầu tiên của huyện Thường Xuân, Thanh Hóa mà còn là xã đầu tiên trong các huyện 30a của tỉnh đạt danh hiệu xã nông thôn mới.

 

Vốn là xã thuộc diện khó khăn ở huyện 30a Thường Xuân, sau khi được huyện chọn làm điểm xây dựng NTM, xã Ngọc Phụng xác định:  Đây là “cú hích” để phát triển, xóa đói, giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Đảng ủy xã đã bắt tay ngay vào việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng NTM và xây dựng nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM. Để thực hiện chương trình có hiệu quả, xã xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng chi bộ, thôn, tổ chức rà soát các tiêu chí ở xã và thôn, lựa chọn một số thôn, bản làm kiểu mẫu, lựa chọn những hạng mục đầu tư cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Đặc biệt xã coi trọng công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, từ đó làm cho người dân hiểu mục đích ý nghĩa của chương trình và nêu cao trách nhiệm của mình trong việc chung tay cùng gánh vác công việc chung của xã.

Đến nay, Ngọc Phụng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Hệ thống cơ sở vật chất nông thôn được chỉnh trang, tu sửa, xây dựng khang trang, đẹp đẽ. Trong đó, 100% đường giao thông liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa trên 76% đường giao thôn liên thôn, trên 52% giao thông nội đồng được cứng hóa, đảm bảo đường liên thôn, xóm không còn bị ngập nước mùa mưa. Xã đã xóa bỏ nhà ở tạm bợ và 65% số hộ dân xây nhà cao tầng, kiên cố hóa đạt chuẩn của Bộ Xây dựng. Trên địa bàn xã đã có 3 trong số 4 trường học đạt chuẩn quốc gia. 100% số hộ dùng điện sáng sinh hoạt, phương tiện nghe, nhìn.
Đặc biệt, xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong đó, xã đã xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, như: mô hình chăn nuôi gia súc lớn bò, trâu; trồng cây công nghiệp, ăn quả có giá trị kinh tế cao như thanh long ruột đỏ, mít thái…; trồng cây cao su tiểu điền, luồng… Những mô hình kinh tế này không những mang lại nguồn thu nhập ổn định, cao cho người dân mà còn góp phần giải quyết tình trạng thiếu việc làm. Nhờ đó, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 17,9% (năm 2014) xuống 11,6%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7% năm 2014 xuống 4,8%, thu nhập bình quân đạt 18,9 triệu đồng/năm/người. Đây thực sự là những con số đáng được ghi nhận, biểu dương của một xã miền núi.
Thành quả này khẳng định tinh thần nỗ lực, phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, tâm huyết của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã vì mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó, chính quyền xã đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối, chủ trương của đảng để động viên, khích lệ nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM. Được sự đồng thuận trong nhân dân, chính quyền xã đã có những chính sách hợp lý nhằm phát huy triệt để sức mạnh nội lực. Đặc biệt, chính quyền luôn khích lệ động viên, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời kêu gọi, vận động các cá nhân, tổ chức đầu tư nguồn lực giúp địa phương phát huy thế mạnh, phát triển kinh tế. Nhờ đó, đến nay Ngọc Phụng phát triển 293 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 6 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả.
Ông Vũ Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế. Trong đó khuyến khích các hộ nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đưa các giống cây mới vào gieo trồng, đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, giúp nhân dân giành thế chủ động trong sản xuất.”

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet