Xã điểm nông thôn mới Gung Ré đạt tiêu chí bưu điện

Hải Đăng

Được chọn làm một trong những xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 của huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), xã Gung Ré đã có những bước chuyển mình đáng kể.

Từ khi bộ tiêu chí nông thôn mới được ban hành, qua khảo sát vào năm 2010, xã Gung Ré (Di Linh) đã đạt được 4 tiêu chí: Tiêu chí 8 (bưu điện), tiêu chí 14 (giáo dục), tiêu chí 15 (y tế) và tiêu chí 19 (an ninh, trật tự xã hội).

Hệ thống thông tin liên lạc khá phát triển, xã đã có điện thoại có thể nối mạng Internet và có điểm bưu điện văn hoá xã. Những tiêu chí khác tuy chưa đạt, nhưng đã tạo những nền tảng nhất định.

Từ năm 2011, khi xã Gung Ré phát động và triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bà con đã hiến đất, đóng góp tiền của và công sức lao động để xây dựng đường sá và các công trình phúc lợi.

Trong 5 năm (2010-2015), toàn xã đã đầu tư được 18,5 tỷ đồng để xây dựng mới và nâng cấp được trên 40km đường giao thông nông thôn, một số cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, an sinh xã hội, trong đó nhân dân tình nguyện đóng góp 3,5 tỷ đồng.

Xã đã xây dựng hai mô hình sản xuất mới là mô hình chuyển đổi cà phê và giống lúa mới, mô hình đào ao, hồ nhỏ, ao bậc thang theo suối mang lại hiệu quả cao. Đây là những mô hình mới so với cách sản xuất truyền thống của người dân địa phương, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, đến nay, toàn xã Gung Ré đã chuyển đổi được 254,4ha cà phê giống cũ sang giống ghép mới, nâng năng suất từ 1,5 tấn/ha, lên 2,5 tấn/ha.

Đến nay đời sống của nhân dân trong xã đã từng bước được nâng cao, số hộ nghèo giảm, 84% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 5/6 thôn đạt và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”…

Cùng sự chung tay, góp sức của nhân dân trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hết năm 2015, Gung Ré đã đạt chuẩn nông thôn mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet